Foto: Maskot/TT

Snabbguide: Så här kan ni jobba med mångfald och inkludering

Hur blir vi mer inkluderande på arbetsplatsen och i journalistklubben? Hur ökar vi mångfalden? Det finns inte alltid ett enkelt svar, men en bra början för klubbstyrelsen är att börja jobba med de här sju punkterna.

Börja med att diskutera och fundera på vilka grupper som är representerade på er arbetsplats/i er organisation – och i er styrelse. Vilken slags mångfald finns eller saknas – och vad kan det tänkas bero på?

1. Inventera ert eget arbete
Lyfts frågan om mångfald och inkludering? I så fall hur? Vad saknar ni för att komma vidare?

2. Lista viktiga frågor att jobba vidare med

3. Skyddsombudet 
På en arbetsplats är skyddsombudets roll är att se till att arbetsgivaren följer lagen. Och lagen säger att arbetsgivaren ska ta fram – och följa upp – handlingsplaner för aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, samt för att främja likabehandling på arbetsplatsen. Görs detta? Om inte: det är ert jobb att ligga på!

4. Valberedningen
Hur ser det ut på er arbetsplats och i er organisation? Hur ser det ut i er styrelse? Vilka får frågan om de vill engagera sig fackligt? Gör i god tid en tydlig ”önskelista” på en bra sammansatt styrelse och arbeta aktivt för att bredda den. Kommunicera gärna med medlemmarna om vad ni gör och varför – så kanske det visar sig att fler vill engagera sig!

5. Styrelsen
Ta upp frågan på ett samverkans- eller MBL-möten. Här är samtal och samverkan att föredra, men ibland kan man också behöva ge arbetsgivaren lite eld i baken. Se till att vara förberedda och ha listat de frågor ni vill lyfta. Fråga vad arbets-/uppdragsgivaren ser för utmaningar och problem. Och: Hur arbetar de konkret med frågan?

6. Fortbilda och samverka
Styrelse, valberedning och skyddsombud kan också själva se till att fortbilda sig och medlemmarna i ämnet. Det finns många bra föreläsare och utbildningsmaterial, som passar både förtroendevalda och medlemmar.

7. Agera!
Om ni får signaler om att någon känner sig diskriminerad – agera omedelbart. Ta gärna hjälp av Journalistförbundet Rådgivning om du är osäker på hur.

Senast ändrad 30 november 2021