Vad är en bra arbetsmiljö?

Det enkla, men inte helt tydliga, svaret är att det i många fall beror på. Du som individ kan ha särskilda behov som dina kollegor inte har, vissa företag behöver hantera svårigheter som andra inte behöver och så vidare. Arbetsgivaren behöver därför regelbundet undersöka arbetsmiljön, och du och dina kollegor måste göra er arbetsgivare medveten om allt det som fungerar bättre eller sämre. Då ges arbetsgivaren bättre möjligheter att fortsätta med det som fungerar bra och kan försöka åtgärda eller förebygga det som fungerar dåligt. Det som däremot är viktigt att komma ihåg är att lyssna på dig själv och din kropp. Om något känns fel så är det viktigt att lyfta det även om dina kollegor kanske tycker att det inte är något att hänga upp sig på. I vissa fall går det inte att göra något åt situationen, men i de allra flesta fall så gör det absolut det.

Fysisk arbetsmiljö  

Den fysiska arbetsmiljön inbegriper sådant som stolar och bord, rätt och fungerande teknik, säkra bilar och ventilation och ljudvolym. Det handlar också om allt från arbetsgivarens ansvar att erbjuda vilrum, en möjlighet att sitta ner och äta lunch på stolar med ryggstöd till att skydda redaktionen mot inkräktare. Mer om den fysiska arbetsmiljön kan du läsa här.

Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra kollegor till de olika psykiska behov vi har för att kunna utföra vårt arbete. Vissa gillar lugn och ro och andra vill gärna sitta ”där det händer”. Arbetsgivaren har ett ansvar att anpassa arbetet och arbetsplatsen utifrån dina behov som individ, men hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig beror på fall till fall. Tillfällig stress är i många fall en naturlig del av det journalistjobbet, men det betyder inte att du eller dina kollegor ska vara konstant stressade utan möjlighet att återhämta er. Den typen av stress strider mot lagstiftningen. Mer om det kan du läsa här. Arbetsgivaren har också ett särskilt ansvar att förebygga och hantera hat och hot som du kan läsa mer om här.

Vem ska du prata med?

Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön inte leder till olyckor eller ohälsa, men uppgifter kan vara delegerade till andra arbetstagare, ofta chefer. Det kan handla om allt från att köpa in rätt kontorsmöbler till att undersöka hur arbetstagarna mår. Det ska vara tydligt för arbetstagarna vem som har ansvar för respektive område. Om detta inte är tydligt för dig kan du prata med din närmsta chef och/eller ditt lokala skyddsombud. Om du är bemanningsanställd har din arbetsgivare och kundföretaget ett gemensamt ansvar, läs mer här.

Senast ändrad 18 mars 2024