Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2021-2025

Valberedningen föreslår att Ulrika Hyllert, nuvarande ordförande, väljs till sin nuvarande post. Till vice ordförande föreslås att Tomas Backlund, nuvarande vice ordförande, väljs till sin nuvarande post. Bland de tio förslagen till ledamöter finns det fem nya namn. Här kan du läsa om de föreslagna kandidaterna.

Snabbklicka till kandidaterna här: Ulrika Hyllert, Tomas Backlund, Zenaida Hadzimahovic, Anna Herdenstam, Ann Johansson, Gunilla Kracht, Jens Krey, Gert Lundstedt, Gabriella Mohoff, Hanna Nyberg, Noa Söderberg, Erika Wiman Snäll, revisorskandidater

Till ordförande:

Ulrika Hyllert
Foto: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert 

Sysselsättning/anställning: 
Förbundsordförande, tjänstledig från Sveriges Radio

Utbildning/yrkesutbildning: 
Magisterexamen i Kultur, Samhälle och mediegestaltning. Internationella relationer (kurs).

Yrkeskarriär: 
Nyhetsreporter och programledare på flera lokala P4-kanaler Sveriges Radio. Reporter Östgöta Correspondenten. Startat tidskrift för unga och studenter i Norrköping.

Facklig utbildning: 
Ett urval: Interna kurser Journalistförbundet, ETUI utbildning för ledare i journalistfack i Europa, PTK:s bolagsstyrelseutbildning, kurs hos diskrimineringsombudsmannen, interna utbildningar på SR om mångfald. 

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Facklig på sektionsnivå SR Blekinge, SR Uppland. Ledamot och senare ordförande klubbstyrelsen Sveriges Radio. Ledamot, vice ordförande och senare ordförande i förbundsstyrelsen. Diverse. roller som ledamot eller ordförande i rollen som förbundsordförande i bland annat TCO, Journalisten, PTK, Alis, KLYS, Arbetets museum.

Övriga uppdrag och engagemang: 
Just nu inga utöver det som är kopplat till uppdraget som ordförande. Tidigare engagerad i bland annat. RFSL och Scoutförbundet.

Beskriv dig själv som person: 
Låter hellre andra ge omdömen. Men några ord jag brukar få höra om mig själv är engagerad, beslutsam och orädd. Diplomatisk, lyhörd och solidarisk. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
En stark övertygelse om att det går att göra skillnad i både stort och smått om man hjälper varandra och går samman för att kunna påverka. Jag fick också den viktiga frågan om jag ville engagera mig.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
Villkoren för de som har det mest otryggt: Frilansar, bemanningsanställda, vikarier och andra visstidsanställda. Arbetsmiljö, diskriminering, mångfald och demokratifrågor. Sist men inte minst: Lön och lönesättning.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Jag brukar utgå från frågeställningen ”vilka beslut måste vi fatta idag om vi vill vara ett starkt och självständigt fack- och yrkesförbund om 5 eller 10 år?”. De diskussionerna vill jag se till att de förs i styrelsen och hela förbundet. Vi behöver stärka klubbar och sektioner för att fortsätta vara ett stridbart förbund som företräder medlemmarna på bästa sätt. Fler ska vilja bli förtroendevalda! Vi behöver efter pandemin skapa fysiska möten och träffar inom förbundet – det är tillsammans vi skapar förändring och då måste vi mötas. Fantastiskt arbete pågår inom förbundet i många frågor, men just värdet av journalistik behöver alltid prioriteras så att det är en självklarhet för alla i samhället att journalistiken är en förutsättning för demokratin. 

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Efter 7 år i förbundets styrelse har jag god kännedom om förbundets alla delar och kan därför både prioritera och styra inriktningen i förbundet efter de beslut som fattas på kongressen. Förutom strategisk kompetens kommer jag bidra genom att underlätta för nya ledamöter att komma in i arbetet. Jag är lösningsinriktad vilket jag hoppas hjälper styrelsen och förbundet i svåra frågor och när åsikter går isär.

Till vice ordförande:

Tomas Backlund
Foto: Tor Johnsson

Tomas Backlund 

Sysselsättning/anställning: 
Vice ordförande Journalistförbundet (60 %), förtroendevald i Journalistklubben vid Bonnier News Local (40 %).

Utbildning/yrkesutbildning: 
- Ekonomprogrammet, inriktning redovisning och finansiering, Mitthögskolan, sep 1999-juni 2004
- Handelsrätt och beskattningsrätt, Mitthögskolan, sep 1999-juni 2004
- Ledarskap och organisationsutveckling, Mitthögskolan, sep 1999-juni 2004
- Psykologi C, Mitthögskolan, sep 1999-juni 2004
- Grundkurs i pension och försäkring, PTK, maj 2015
- Utbildning om arbetslöshetsförsäkringen, Sveriges A-kassor, sep 2018

Yrkeskarriär:
- Sportreporter/lokalredaktör, Östersunds-Posten, mars 1993-mars 1995
- Redaktionssekreterare/reporter/fotograf, Idrottsbladet, mars 1995-maj 1996
- Sportreporter, Nerikes Allehanda, juni-aug 1996
- Reporter, Bilsport, sep 1996 – mars 1997
- Redaktionssekreterare/reporter/fotograf, Idrottsbladet, mars 1997-aug 1998
- Reporter/redigerare/nattchef, Östersunds-Posten, april 2004- (tjänstledig)

Facklig utbildning:
- Arbetsmiljökurs, Journalistförbundet, feb 2013
- Grundkurs för förtroendevalda, Journalistförbundet, okt 2013

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Tidigare:
- Styrelseledamot, Östersunds-Postens journalistklubb/-sektion, mars 2007-jan 2019
- Vice styrelseordförande, Journalistklubben vid Mittmedia, nov 2012-juli 2014
- Styrelseordförande, Journalistklubben vid Mittmedia, aug 2014-jan 2019
- Styrelseledamot, Journalistförbundet, nov 2014-jan 2019
- Vice styrelseordförande, Journalisternas A-kassa, maj 2018-maj 2021

Nuvarande:
- Ordförande, Bliwa försäkringskommitté, sep 2018-
- Styrelseledamot, Journalistklubben vid Bonnier News Local, feb 2019-
- Styrelseledamot, Tidningen Journalisten AB, feb 2019-
- Suppleant i överstyrelsen, PTK, feb 2019-
- Suppleant i styrelsen, TCO, feb 2019-
- Suppleant i styrelsen, Medieetikens förvaltningsorgan, feb 2019-
- Styrelseledamot, Bonus Copyright Access, feb 2019-
- Vice förbundsordförande, Journalistförbundet, feb 2019-
- Vice styrelseordförande, PP Pension, maj 2021-
- Styrelseordförande, Journalisternas A-kassa, juni 2021-

Övriga uppdrag och engagemang:

Beskriv dig själv som person: 
Ambitiös, noggrann, eftertänksam, strukturerad, ansvarstagande.

Vad fick dig att engagera dig fackligt?
I grunden, för att jag har ett starkt rättvisepatos. Jag upplevde orättvisor på arbetsplatsen och ville ta ansvar och medverka till att uppnå förändringar till det bättre. Och, inte minst, hjälpa kollegor som hamnat i kläm.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor?
- Att belysa den oberoende journalistikens uppdrag och värde i ett demokratiskt samhälle, inte minst genom att försvara ett allt mer ifrågasatt Public Service.
- Att stötta och stärka klubbar och förtroendevalda i hela landet och uppmuntra till ökat fackligt engagemang och ökad organisering.
- Att öka medlemsnyttan för alla medlemmar, i synnerhet för våra (många) medlemmar i de allmänna klubbarna.
- Att stärka frilansars ställning och verka för att fler egenföretagare blir medlemmar i förbundet.
- Att arbeta för högre löner och arvoden.
- Att motverka alla former av hot, hat och våld mot journalister.
- Att verka för förbättrad arbetsmiljö och en sund balans mellan arbete och fritid.
- Att bekämpa missbruket av otrygga anställnings- och anlitandeformer.
- Att utveckla våra kollektivavtal och arbeta för att teckna avtal på fler arbetsplatser.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver?
För det första vill jag att vi så fort det bara är möjligt ser till att mötas fysiskt igen – på konferenser, på medlemsmöten, och i andra forum. Värdet av att träffa fackliga kamrater kan inte överskattas. Vi behöver ses för att utbyta idéer och erfarenheter. För att peppa varandra. För att öka känslan av gemenskap och minska risken för missförstånd. Och för att få tillbaka den kraft och glädje som förlorats under pandemin.
För det andra vill jag att vi tillsammans beslutar oss för vilka vi vill vara framtiden. Vi är i ett väldigt bekymmersamt ekonomiskt läge på grund av vikande medlemsintäkter och ökade kostnader. Hittills har vi till stor del tvingats bromsa oss ur den här nedåtgående spiralen genom olika former av besparingar. Det är inte en hållbar lösning på sikt om vi ska fortsätta att vara ett självständigt fack- och yrkesförbund. Jag vill att vi flyttar foten till gasen i stället och att vi vågar satsa oss ur detta.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen?
Framför allt kan jag bidra med min långa erfarenhet från fackligt arbete på heltid de senaste sju åren, både på lokal och central nivå. Jag har – förutom ett genuint intresse för traditionellt fackliga frågor – en förkärlek för siffror och ekonomi. Jag har också erfarenheter från delegationsarbete under tre avtalsrörelser och därmed en långtgående förståelse för den komplexitet som förhandlingarna kring våra centrala avtal inbegriper.
Jag vill tro att jag kan bidra med ett engagemang och en kontinuitet som förbundsstyrelsen behöver. Av egen erfarenhet, men även omvittnat av andra, vet jag att det tar lång tid att sätta sig in i arbetet – inte minst för att det är så vitt skilda frågor i förbundets olika delar som styrelsen har att hantera.
Jag kan också bidra med värdefulla kunskaper från mina övriga uppdrag de senaste åren; från ordförandeskapet i Journalisternas A-kassa, från vice ordförande-posten i PP Pension och från styrelseuppdraget i Bonus Copyright Access, för att nämna några.
Och sist, men inte minst, brinner jag för det här jobbet!

Till ledamöter:

Foto: Privat
Foto: Privat

Zenaida Hadzimahovic

Sysselsättning/anställning: 
Reporter på Östgöta Correspondenten

Utbildning/yrkesutbildning: 
Sydslaviska språk och litteratur plus ettårig kurs/utbildning i svensk journalistik

Yrkeskarriär: 
Journalist i Bihac, Bosnien och Hercegovina, journalist på Corren, först på lokala redaktioner i Kisa, Åtvidaberg och Mjölby sedan på centralredaktionen i Linköping som näringslivsreporter.

Facklig utbildning: 
Flera fackliga kurser som SJF har anordnat för förtroendevalda. 

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Tidigare ordförande i klubbstyrelsen på Corren, nu har vi inte ordförande men hela styrelsen gör detta jobb. Jag är styrelseledamot som oftast förhandlar med arbetsgivaren.

Övriga uppdrag och engagemang: 
Jag representerar journalister inom vår NTM-koncern i koncernstyrelsen och sitter även i Östgötamedias bolagsstyrelse som representant för personalen.

Beskriv dig själv som person: 
Eftersom jag hellre lyssnar och tittar än pratar ser jag oftast nya vägar och lösningar före andra. Jag är flexibel och pragmatisk, dock inte ryggradslös. För det mesta är jag optimistisk och inte rädd att gå ur min komfortzon. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Det är något oerhört självklart, jag var med i facket i Bosnien också.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor?
LAS och arbetsmiljö.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Proaktivt och vara mer öppen mot det övriga samhället samt söka flera samarbetspartner i det fackliga arbetet.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Mina styrkor är att jag har andra erfarenheter och insikter än en del andra journalister vilket kan ge perspektiv de övriga i styrelsen.

Foto: Olle Sporrong/Expressen
Foto: Olle Sporrong/Expressen

Anna Herdenstam

Anställning: 
Tillsvidareanställd på Expressen AB

Utbildning: 
Journalisthögskolan i Stockholm

Yrkeskarriär: 
Kvällsposten (reporter) 1989-1990, TV4 Nyheterna 1991-2015, Expressen 2015-

Facklig utbildning: 
Ett flertal kurser i SJF:s regi, som “Att förhandla om uppsägningar”, en kurs om stress och arbetsbelastning och en kurs om löneprocess.
Har även gått PTK:s kurser “Rollen som bolagsstyrelseledamot” och diplomkursen “Ekonomi i styrelserummet”.

Fackliga uppdrag: 
Ledamot i Expressens SJF-klubb. Arbetstagarrepresentant i Expressen AB:s styrelse och i Bonnier News koncernstyrelse (utsedd av facket).

Övriga uppdrag och engagemang: 
Styrelseledamot i stiftelsen Pilen som förvaltar bland annat TV4:s vinstandelsfonder, styrelseledamot i BRF Vallfarten 2. 

Hur jag är som person: 
Jag är mycket engagerad i mitt arbete, där jag är mentor för ett flertal unga kollegor – även för en del som slutat på Expressen och gått vidare till andra mediehus. Andra beskriver mig som orädd och jag står upp för rättvisa i alla lägen. Mitt engagemang för yngre kollegor ökade när jag kom till Expressen, där medelåldern är relativt låg, och jag blev en av de mer seniora medarbetarna. 
Jag är inte rädd för att ta tuffa fighter med arbetsgivaren när det behövs. 
Jag är gift, har två vuxna barn, tre bonusbarn och en hund. Bor i lägenhet i Aspudden. 

Mitt fackliga engagemang började när jag fick jobb på Expressen TV 2015, och vi behövde stå upp för vår rätt till en rimligare arbetsmiljö. Vårt fackliga arbete har burit frukt och läget för medarbetarna har förbättrats väsentligt. Under åren har jag också deltagit i ett flertal förhandlingar med arbetsgivaren, bland annat löneförhandlingar och förhandlingar om omorganisationer. 

Mina fackliga hjärtefrågor och hur förbundet kan jobba framöver: 
Idag tvingas många journalister, framför allt yngre, att jobba orimligt hårt med otrygga villkor, utnyttjade genom vikariat eller bemanningsbolag. Ersättningar för frilansar halkar efter. Detta måste ändras så att journalistyrket fortsätter vara attraktivt och hållbart. En stark journalistkår är en förutsättning för demokratin. 
Vi behöver också stärka vår sammanhållning i kåren och där tror jag att förbundet kan spela en mer aktiv roll, i att exempelvis anordna forum för möten, diskussioner och kunskapsutbyte. Jag vill gärna se ett mer utåtriktat förbund med starkare känsla av inkludering för medlemmarna. 

Jag tror att jag kan bidra med följande till styrelsen: 
I mitt arbete jobbar jag både med tv, webben och print så jag är väl insatt i de olika arbetssätten. Jag har genom mitt fackliga arbete också god kontakt med kollegor i Bonnier News Local så jag är väl insatt i de journalistiska förutsättningarna i andra delar av landet. 
Jag har god vana av styrelsearbete och menar att olika åsikter är en naturlig del av en process, där vi gemensamt skapar en grund för de beslut som ska fattas. I mitt arbete som programledare för Expressen TV intervjuar jag politiker och makthavare och leder debatter – ofta med kort varsel – så jag har en god förmåga att snabbt sätta mig in i svåra ämnen och se helheter. 
Jag är en väldigt driven person och beskrivs ofta som en “doer”.

Ann Johansson
Foto: Tor Johnsson

Ann Johansson

Sysselsättning/anställning: 
Webbredaktör TV4

Utbildning/yrkesutbildning: 
Journalistlinjen, Kalix folkhögskola

Yrkeskarriär: 
Piteå-Tidningen, Länstidningen Östersund, Arbetet Malmö, Sydsvenskan, Tidningen Arbetarskydd, TV4 (allt i kronologisk ordning)

Facklig utbildning: 
Grundutbildning, högre förbundskurs, arbetsmiljökurs mm

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Ledamot förbundsstyrelsen. Tidigare ordförande i TV4-klubben 2012-2020

Övriga uppdrag och engagemang: 
Ledamot i Medieetiska nämnden

Beskriv dig själv som person: 
Rak, brukar alla säga. Analytisk, pragmatisk. Rolig ibland – lättretlig nästan lika ofta.

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Att rätt ska vara rätt; att arbetsgivaren följer lag och avtal. Jag har alltid tyckt det är viktigt med goda arbetsvillkor och rättvisa.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
Inga speciella hjärtefrågor – men har lättare att gå igång på otrygga anställningar än upphovsrätt.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Viktigt att få fler att engagera sig på lokal nivå för att få kraft i våra frågor. Viktigt att vi blir fler medlemmar. Viktigt att vi har en god och stabil ekonomi många år framöver. 

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Allmänbildad med lång erfarenhet av fackligt arbete, lagar och avtal. Jag tror att kontinuitet i förbundsstyrelsen är bra – därför ställer jag upp för omval.

Gunilla Kracht
Foto: JR Andersson

Gunilla Kracht

Sysselsättning/anställning: 
Frilans

Utbildning/yrkesutbildning: 
Radiolinjen Dramatiska Institutet

Yrkeskarriär: 
Radiofrilans 1987-1997, Anställd UR 1997-2009, Frilans radio och skrivande 2009-pågående

Facklig utbildning: 
Alla möjliga fackliga kurser, säkert ett 10-tal, från facklig grundkurs och frilansfacklig grundkurs till flera kurser för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
UR-klubben ledamot och ordförande, arbetstagarrepresentant i UR:s styrelse, vet ej exakta årtal men cirka 1998-2008, ledamot i Frilans Syds styrelse 2018-21, ledamot Frilans Riks styrelse 2018-pågående.

Övriga uppdrag och engagemang: 
Inga, har försökt skära ner på sådant.

Beskriv dig själv som person: 
Snäll, envis, glad.

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Överlevnadsinstinkt plus att jag verkligen uppskattar gemenskapen.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
Arvoden, upphovsrätt, arbetsmiljö, internationell solidaritet.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Inkluderande.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Har hög arbetskapacitet och mycket bred och lång erfarenhet, både yrkesmässigt och fackligt.

Jens Krey
Foto: Tor Johnsson

Jens Krey

Sysselsättning/anställning: 
Teamledare Dagens Medicin. 

Utbildning/yrkesutbildning: 
Sjuksköterskeutbildning, statsvetenskap, journalistutbildning. Yrkeskarriär: Sjuksköterska 2000-2007, journalist 2006-, fastanställd sedan 2010. 

Facklig utbildning: 
Facklig grundkurs 2011. 

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Klubbordförande BBM-klubben, vice ordförande FOOJ, ledamot i förbundsstyrelsen. 

Övriga uppdrag och engagemang: 
Inga utöver familjen. 

Beskriv dig själv som person: 
Schysst, lugn, rolig och skapar ett gott arbetsklimat. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Rättvisepatos och solidaritet. 

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
Lön, arbetstider, upphovsrätt och yrkesetik. 

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Mer klubbstärkande.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Givet den turbulenta tid som varit är det bra med någon som har öron åt båda hållen och som också förstår båda lägren. Lokalfacklig erfarenhet från en mindre redaktion och från ett mindre bolag i en stor koncern är också viktigt. En kongressperiod ger även en viss vana av förbundsstyrelsearbetet samt av hur kansli och avtalsrörelsen fungerar.

Gert Lundstedt
Foto: Tor Johnsson

Gert Lundstedt

Sysselsättning/anställning: 
Frilansjournalist

Utbildning/yrkesutbildning: 
Journalisthögskolan

Yrkeskarriär: 
Frilans sedan 1997 med arbetsmarknads- och kulturfrågor som huvudsakliga ämnesområden. Radiojournalist.  

Facklig utbildning: 
Kortare kurser sedan 2013.

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare):
Först ledamot och mellan 2013-2017 ordförande för Mälardalens frilansklubb
Ordförande för Frilans Riks sedan 2017
Ledamot av förbundsstyrelsen sedan 2018

Övriga uppdrag och engagemang:
Ordförande för Yrkesetiska nämnden sedan 2018

Beskriv dig själv som person:
Noggrann, nitisk och nyfiken. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt?
Gick på evenemang som Mälardalens frilansklubb ordnade och bjöd in till.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor?
Arvoden och upphovsrätt.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Bli bättre på att uppmärksamma att förbättrade villkor för frilansare, anställda och bemanningsanställda hänger samman.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen?
Med mina kunskaper om frilansfrågor, kontakter inom frilanskollektivet och yrkesetiska erfarenheter.

Gabriella Mohoff
Foto: Tor Johnsson

Gabriella Mohoff

Sysselsättning/anställning:
Reporter på Göteborgs-Posten

Utbildning/yrkesutbildning:
JMG, journalistprogrammet – examen 1999. Medie- och kommunikationsvetenskap på JMG, diverse Fojo-utbildningar i skrivande och sociala medier.

Yrkeskarriär:
Webbredaktör på centralen.gp.se 1999-2000, webbredaktör Göteborgs-Postens stadsguide i ca två år, redaktör Guiden, Göteborgs-Posten i ca ett år. Sportreporter på GP under elva år. Därefter facklig på heltid under nästan två år. Konsumentreporter på GP sedan några år tillbaks.    

Facklig utbildning:
Hos SJF: Facklig grundkurs. Arbetsmiljökurs. Löneförhandlarkurs. Högre förbundskurs.
PTK: Ta plats som arbetstagarrepresentant

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare):
Nuvarande uppdrag: Klubbordförande Stampens västra journalistklubb och ordförande GP-sektionen i samma klubb. 
Tidigare huvudskyddsombud på GP:s redaktion. 

Övriga uppdrag och engagemang:
Arbetstagarrepresentant i Stampen Media AB:s styrelse.

Beskriv dig själv som person:
Jag är en person som gillar att lösa problem och är, enligt min mamma, nitisk. Med det menar hon att jag aldrig riktigt ger mig innan jag vet hur allt ligger till och det stämmer ganska bra. Jag gillar att vara med och påverka saker till det bättre och gillar när det händer saker runtomkring mig. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt?
Från början tyckte jag nog mest att det verkade roligt att bli lite mer engagerad i vad som hände på företaget. Blev skyddsombud och insåg att man kunde påverka ganska mycket. Tyckte om att få vara med och påverka i positiv riktning och har också upptäckt att jag verkligen gillar att hjälpa den enskilda människan när hon hamnar i jobbiga lägen. 

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor?
Pressfriheten och demokratin är något av det viktigaste vi har och den är under attack från flera håll. Att arbeta för att stärka båda är en av de viktigaste frågorna vårt förbund har, tycker jag. 
Att stärka det lokalfackliga arbetet är en fråga jag tycker är jätteviktig.
Att försöka få bukt med det gränslösa arbetet och skapa trygga jobb står också högt upp på listan. 

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Jag vill att förbundet ska jobba proaktivt när det gäller pressfriheten. Fortsätta att synas i debatten. Men också synas mycket ute hos lokala klubbar för att öka anslutningsgraden och visa att vi finns. Utan medlemmarna är vi ingenting. 
Jag vill att förbundet fortsätter arbetet med att stabilisera ekonomin, så att vi har ett förbund även i framtiden. Det är också viktigt att vi lär av våra misstag kring LAS-frågan och jobbar mer med förankring hos medlemmarna när det kommer till stora, svåra beslut som påverkar framtiden på lång sikt.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen?
Jag hoppas att jag bidrar med kloka tankar kring många av våra frågor som rör våra medlemmar, eftersom jag har mycket erfarenhet av att arbeta med både små och stora arbetsplatser (ingår i rollen i Stampens västra). Jag tror också att min förmåga att se helhetsperspektivet i många frågor bidrar till att vända och vrida på frågor så att olika perspektiv belyses innan beslut. Jag är inte heller rädd för att säga vad jag tycker, även om det kanske inte alltid är vad alla andra i styrelsen tycker, men är också beredd att ändra min ståndpunkt om det finns bra argument.

Hanna Nyberg
Foto: Tor Johnsson

Hanna Nyberg

Sysselsättning/anställning: 
Reporter SVT Nyheter Väst

Utbildning/yrkesutbildning: 
JMK

Yrkeskarriär:
Började som praktikant på P3:s program Ketchup har sedan vikarierat runt på P4 Blekinge, Blekinge läns tidning, Frank i P3, Kvällspasset i P3, Studio ett och P1 Morgon, Ekot, P4 Göteborg, Göteborgs-posten, jobbat för bloggar, frilansat lite. Sedan tio år anställd på SVT där jag främst jobbat som nyhetsreporter men också en sommar som korrespondent i Moskva och några program för Uppdrag Granskning. 

Facklig utbildning:
Grundkurs, arbetsmiljökurs, diverse utbildningar som jag själv ordnat som klubbordförande på SVT, bland annat i rehabilitering. Styrelseutbildning i Journalistförbundets styrelse samt hos PTK. 

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare):
Klubbordförande för SVT i 4,5 år mellan 2016 och 2020, bolagsstyrelserepresentant under samma tid. Lokalt fackligt ombud i Göteborg 2013-2016. 

Övriga uppdrag och engagemang:
Ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. 

Beskriv dig själv som person:
Som reporter och facklig lever jag efter mitt eget motto som jag och min bästa vän kom på under tiden på journalistutbildningen: ”Jag är en jobbig jävel, men också en glad skit.”

Vad fick dig att engagera dig fackligt?
Flera år i visstidsträsket gjorde att jag kände att jag måste kämpa för alla med otrygga anställningar. Sedan upptäckte jag att det är det mest meningsfulla du kan göra. 

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor?
Vi måste uppvärdera yrket, både lönemässigt och dess status. Det är viktigt med trygghet för den journalistiska integriteten.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Jag vill se ett förbund som är mer kontroversiella i debatten, som sticker ut. Vi behöver också jobba organiserat med rekrytering av nya medlemmar i det nya medielandskapet. Jag har själv drivit på för att vi ska närma oss produktionsbolagen där mycket tv görs men få är medlemmar. Det ska vara korta vägar mellan styrelse och medlemmar. Jag vill sätta som mål att alla medlemmar ska ha kontakt med minst en förtroendevald varje år. 
Journalistförbundet är den tredje statsmaktens fackförbund och vår huvuduppgift är att förhandla fram en bättre löneutveckling, mer kompetensutveckling och ökad trygghet. Vi ska också visa hur viktigt yrket är för demokratin.  

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen?
Jag är en slitvarg och inte rädd för att vara kritisk och ställer ofta obekväma frågor både till arbetsgivare och även kolleger i styrelsen. Det är viktigt att vi vågar vara tuffa och ute i debatten när förbundet befinner sig i ett allvarligt läge med sjunkande medlemstal och både hot mot enskilda journalister och mot demokratin på en institutionell nivå i form av t ex inskränkningar i sekretesslagstiftning och klåfingriga politiker kring public service.

Noa Söderberg
Foto: Privat

Noa Söderberg

Sysselsättning/anställning: 
Reporter på tidningen Flamman, vik. Just nu avstannad frilansverksamhet.

Utbildning/yrkesutbildning: 
Journalistprogrammet på JMG, 2015-2017

Yrkeskarriär: 
Reporter och redaktör på Jönköpings-Posten och Borås Tidning. Praktikant på DN Kultur. Vik webbredaktör, musikredaktör och reporter på DN Kultur, Ekonomi och liveredaktionen. Frilans: musikkritiker på DN Kultur, kritiker på Sändaren, enstaka jobb för ETC, Jacobin mfl. Inrikesredaktör och reporter på Flamman.

Facklig utbildning: 
Praktisk, genom deltagande i förhandlingsdelegationen för kollektivavtal 2020. Och genom mitt arbete, där jag bevakar fackliga frågor.

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare): 
Tidigare: förhandlingsdelegat kollektivavtal område bemanning, styrelsemedlem Mälardalens frilansklubb med ansvar för bland annat Journalistförbundets frilanspodd.

Övriga uppdrag och engagemang:
I mitt lokalsamhälle i Järva. Hittills i informell form, hjälpt till i Folkets hus. Kommer eventuellt engagera mig i Hyresgästföreningen lokalt.

Beskriv dig själv som person: 
Vetgirig, engagerad, övertygad. Har en ideologiskt och religiöst rotad tro på samarbete, solidaritet och gemenskap, vilket dragit mig till bland annat fackföreningsrörelsen. Strävar efter att bidra till att världen byter riktning. Älskar musik, konst och Järvaområdet. Vill lära mig det mesta och just nu särskilt hur världsekonomin fungerar. Är mycket trött på morgonen.

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Förutom ovanstående ideal så var det en ren praktikalitet – bemanningsanställda behövde en delegat på den senaste avtalskonferensen och jag ställde upp. Ungefär samtidigt hade jag sökt kontakt med Mälardalens Frilansklubb och blev upplockad för att bland annat göra deras podd och senare invald i styrelsen.

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
En uppstyrd eller avskaffad bemanningsbransch, slut på missbruket av tidsbegränsade anställningar i framför allt public service, högre löner på lokaltidningarna, fler kollektiva frilansavtal och mer internationellt fackligt samarbete på klimatområdet.

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Fokusera på rollen som fackförbund. Börja kraftsamla inför nästa avtalsrörelse för att den ska lyckas bryta cykeln av ”byteshandel” i avtalen och börja avhjälpa de större branschproblemen. Detta genom att samla och kondensera de mest kritiska mål som lyftes på senaste avtalskonferensen (i stora drag samma frågor som de listade ovan, och säkert fler), diskutera dem med klubbarna och samtidigt ta reda på hur stor viljan är bland klubbarna att gå ut i konflikt för någon eller några av kraven. Bygga upp en strategi i god tid för hur en sådan konflikt skulle kunna se ut. Allt detta för att öka medlemsnyttan och det långsiktiga förtroendet för förbundet, som enligt min personliga erfarenhet urholkas i takt med att nya i branschen upplever stora branschproblem och ett fackförbund som inte förmår lösa dem.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen?
Ett ungt perspektiv direkt från de områden i vår bransch som ofta identifieras som problem och i större utsträckning behöver knytas ihop – hur många kombinatörer under 30 har suttit i FS? En ganska ny blick på branschen och förbundet, som inte har formats under de många åren av nedskärningar, prekarisering och skademinimering. En röst i FS för de som inte har arvoderad facklig tid eller är ordförande i arbetsplatsklubbar. En vilja att lägga ned tid på att initiera konkret mobilisering som den ovan beskrivna och att utöka förbundets internationella mellanfackliga kontakter på klimatområdet.

Erika Wiman Snäll
Foto: Niklas Snäll

Erika Wiman Snäll

Sysselsättning/anställning: 
Lokalredaktör i Högsby för Barometern-Oskarshamns-Tidningen

Utbildning/yrkesutbildning: 
JMG 

Yrkeskarriär: 
Nerikes Allehanda, reporter på lokalredaktionerna i Arboga och Karlskoga, helgjobb och sommarjobb 1993-1996, Arboga Tidning multireporter, 2000-2008, Handelsnytt, webbredaktör och redigerare 2008, MVT, fotograf, redigerare, reporter vikariat 2009, Katrineholms-Kuriren, redigerare, reporter, vikarie 2010-2011, SN, redigerare, vikarie och inhopp 2011-2012, Corren, redigerar, reporter, vikarie 2011-2012, Folkbladet, redigerare, reporter, inhoppande nyhetschef, lokalreporter i Finspång 2012-2014, NTM redigeringsnav 2014-2019, Barometern-Oskarshamns-Tidningen, reporter vikariat sommaren 2020, redigerare januari 2021-augusti 2021, lokalredaktör i Högby sedan september 2021 (fast tjänst).

Facklig utbildning: 
Facklig grundkurs tidigt 00-tal samt 2017, avtalskonferens och högre förbundskurs 2019

Fackliga uppdrag (nuvarande och tidigare):  
Jämställdhetsombud, fackklubben Bärgslagsbladet-Arboga Tidning,
Kassör, Journalistklubben vid Norrköpings Tidningar 2017
Vice ordförande, Journalistklubben vid Norrköpings Tidningar 2018-2019
Nominerad till ordförande i klubben på Barometern-OT (årsmöte 13 oktober)

Övriga uppdrag och engagemang: 
Styrelseledamot Svenska Amerikansk fotbollförbundet 2017, 2019, 2020- (mandatperioden går ut i mars 2022)

Beskriv dig själv som person:
Jag är nyfiken, ifrågasättande och vill alltid förstå saker. Jag är utåtriktad och har skinn på näsan och tycker att det är viktigt att stå upp för det man upplever är rätt. 
Jag gillar samtal och tror på att nya tankar idéer kommer den vägen. 

Vad fick dig att engagera dig fackligt? 
Jag upplevde under min tidiga karriär att det bara var att vara grabbig som lönade sig och det såg jag som en orättvisa jag ville vara med och bekämpa. Med åren har det växt till en genuin tro på att facket kan öra skillnad, att den svenska modellen bygger på att vi som fackförbund är en stark part som arbetsgivaren måste förhandla med och att de inte kan göra vad de vill med sina arbetstagare. 

Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? 
Klubbstöd i form av utveckling av utbildningar för förtroendevalda. Det är ute på arbetsplatserna det grundläggande arbetet måste göras och de förtroendevalda måste känna att de har verktyg att göra det jobbet.
Jag tycker också att LAS-frågan är viktig. Det finns alldeles för knas i hur vikariat förlängs för att sen avslutas vid LAS-gränsen.  

Hur vill du att Journalistförbundet ska arbeta framöver? 
Jag vill att man ska arbeta strategiskt med att stärka klubbarna så att det blir självklart för journalister ute i landet att vara med i facket. Jag vill också att vi ska arbeta med påverkansarbete kring viktiga frågor som anställningstrygghet och upphovsrätt.

Hur kan du bidra (dina styrkor) som förtroendevald i förbundsstyrelsen? 
Genom att jag gillar att vända och vrida på resonemang, att jag har ett perspektiv utifrån flera av våra yrkesroller och redaktionsstorlekar samt att jag har erfarenhet av mötesformalia och föreningsdemokrati även på nationell nivå.

Till revisorer:

Hans Zillén, 65 år, nyhetspresentatör/reporter Sveriges Radio, Malmö, ordinarie (omval)
Bertholof Brännström, 66 år, frilans, Umeå, ordinarie (nyval)
Anna Bubenko, 57 år, reporter Sveriges Radio, Malmö, suppleant (nyval)
Anna Fantenberg, redaktör Norrbottens-Kuriren (Norr Media), Luleå, suppleant, (nyval)

Senast ändrad 14 mars 2023