När kan en konfliktsituation uppstå?

Enligt svensk lag kan det bli aktuellt med konfliktåtgärder när det råder ett "avtalslöst tillstånd". Antingen när de centrala kollektivavtalen går ut och ska omförhandlas eller när ett företag inte tecknat kollektivavtal. Det finns dock två åtgärder som är tillåtna när avtalen fortfarande gäller: Neutralitet och sympatiåtgärder.

Exempel på när en konfliktsituation kan uppstå:

 • Journalistförbundet varslar om konfliktåtgärder
  I förhandlingarna om nya kollektivavtal kan det i en pågående avtalsrörelse uppstå en situation där parterna inte hittar en lösning kring hela eller delar av avtalet. Förhandlingsmöjligheterna är helt uttömda. Då kan vi som fackförbund behöva förbereda oss för olika konfliktåtgärder för att få igenom våra krav.
   
 • Företaget har inget kollektivavtal
  I förhandlingar med ett företag där våra anställda medlemmar vill ha ett kollektivavtal, kan en situation uppstå där vi i Journalistförbundet behöver varsla om konflikt. Detta om förhandlingarna strandat gällande tecknande av kollektivavtal för förbundets medlemmar. Det finns flera faktorer som påverkar en sådan konfliktsituation. Till exempel närvaro av andra förbund i företaget, organisationsgrad och konfliktvilja.
   
 • Medlemmar påverkas av annat förbunds konflikt
  I samband med att ett annat fackförbund varslar om konflikt på en arbetsplats, så kan det ha en påverkan för våra medlemmar på företaget. Det andra fackförbundet kan till exempel begära neutralitet eller sympatiåtgärder.
   
 • Vi skickar/får en begäran om neutralitet
  Om ett fackförbund (till exempel Journalistförbundet) ska eller redan har vidtagit konfliktåtgärder på ett företag där kollektivavtal har träffats med flera fackförbund, så kan fackförbundet skicka information och begäran om neutralitet till de andra fackförbunden. Neutralitet innebär att medlemmar i andra förbund inte utför arbete som de medlemmar som omfattas av konflikten skulle ha utfört.
   
 • Vi skickar/får en begäran om sympatiåtgärder mellan förbund
  I arbetet med att skapa press på arbetsgivaren så kan ett fackförbund (till exempel Journalistförbundet) begära sympatiåtgärder från andra förbund. Sympatiåtgärder vid andra förbunds konflikter kan vidtas även under tid som Journalistförbundets kollektivavtal gäller. Det kan även bli aktuellt med sympatiåtgärder om en arbetsgivare försöker kringgå en konflikts effekter. En sympatiåtgärd kräver samma typ av förberedelser och utförande som vid en egen konflikt.

Senast ändrad 14 mars 2024