Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga att någon drabbas av ohälsa eller olycka, men trots det, eller om arbetet inte har fungerat, så finns det en risk att du som anställd skadas eller blir sjuk av arbetet. Vid kortare sjukfrånvaro är det arbetsgivaren som står för din sjuklön, men vid längre frånvaro kan Försäkringskassan och andra aktörer bli inblandade. Oavsett om din sjukdom eller skada är kort- eller långvarig har arbetsgivaren ett ansvar att undersöka om orsaken är arbetsrelaterad och om hen kan utföra någon åtgärd för att det inte ska hända igen. Du kan också ha rätt till extra ersättning.