Foto: Theresia Viska

Argument för frilansar

Publicerad 19 november 2019

Ta för vana att fundera över vilka argument som skulle funka bra på just frilansar i din närhet, och diskutera det i styrelsen. Dela med er av era värvningserfarenheter. Läs på om vårt erbjudande och våra förmåner och försäkringar. Då har ni alltid något i rockärmen när det blir chans till ett värvande samtal!

Här listar vi tio vanliga påståenden och svar om varför man inte vill – men ska – vara medlem i Journalistförbundet:

1. Facket gör inget för frilansar.

Exakt vad vill du att facket ska göra för dig? Kanske vi kan försöka hjälpa dig med det? Men viktigast: Facket är vi! Du och alla vi andra inom Journalistförbundet. Vi tillsammans som demokratisk organisation blir vad alla medlemmar gör den till. Var med och påverka själv. Du kan bli med i styrelsen i din lokala klubb och vara med och jobba för förbättringar.

Journalistförbundet Frilans har en väl utbyggd verksamhet och finns till enbart för förbundets frilansmedlemmar. All verksamhet hos Journalistförbundet Frilans ska stötta och hjälpa frilansar. Några exempel på vad du kan få hjälp med; rådgivning, stöd när uppdragsgivare inte betalar, fakturafrågor, deklarationsstöd, avtal och kompetensutvecklande kurser.

Journalistförbundet har också förhandlat fram frilansavtal som tillämpas av många uppdragsgivare. Några exempel på vad som regleras i de olika frilansavtalen: semesterersättning, reseersättning, sociala avgifter, upphovsrätt, regler för uppsägning av uppdrag, rätt till förhandlingshjälp från lokala klubbar.

Journalistförbundet lägger stor vikt vid att värna medlemmarnas upphovsrätt, och har en heltidsanställd upphovsrättsjurist.

2. Facket bryr sig bara om fast anställda. Eller:

3. De fast anställda ser oss som fiender.

För att hålla nivån på arvoden och löner uppe är det grundläggande att vi alla – oavsett anlitandeform – organiserar oss tillsammans. Journalistförbundet har tagit fram Frilansstrategin, som utförligt anger hur förbundet ska jobba för att förbättra frilansarnas villkor. Arvoden, upphovsrätt och trygghetsfrågor står i fokus. Klubbarna på arbetsplatserna kan också ge frilansar förhandlingshjälp när de behöver det. Om du har återkommande uppdrag på en arbetsplats med journalistklubb kan du vara intressemedlem i den klubben.

4. Det är för dyrt.

I frilansmedlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring, presskort och tidningen Journalisten. Du kan få råd, förhandlings-, och juridisk hjälp. Som frilansmedlem har du rabatt på flera tjänster och kan teckna försäkringar till förmånliga priser. Hos flera banker kan du också få lån till rabatterade priser. Journalistförbundet Frilans stöttar dig när det gäller företagarfrågor och ger dig kompetensutveckling i form av kurser.

Medlemsavgiften baseras på inkomstnivå. Frilansmedlemmars grundavgift till förbundet är också sänkt, samtidigt som en avdragsgill avgift till Journalistförbundet Frilans (Servicebolaget) tillkommer. Observera! Den skattemässiga effekten gör att de båda avgifterna tillsammans i praktiken inte blir dyrare än för anställda medlemmar som betalar full grundavgift till förbundet. Du får i stället mer för pengarna.

5. Facket kan inte påverka frilansarnas villkor, uppdragsgivarna gör som de vill ändå. Eller:

6. Mina arvoden har stått still eller sänkts under senaste året – facket verkar helt maktlöst när det gäller arvoden.

Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Arvodesguiden ger vägledning för frilansar när det gäller att ta betalt. Långt ifrån alla uppdragsgivare följer Journalistförbundets rekommendationer, men de visar på hur mycket man bör ta i arvode för att kunna ha en hållbar – och samtidigt trygg – verksamhet.

Alla frilansar är egna företagare och har eget ansvar för att förhandla sina arvoden. Då är det viktigt att så många som möjligt av oss går ihop och kräver skäliga arvoden. Tillsammans är vi starka. Och vad tror du hade hänt om Journalistförbundet INTE hade funnits? Förbundet och medlemmarna jobbar varje dag stenhårt för att villkoren ska vara skäliga.

Kom också ihåg att du kan kontakta uppdragsföretagens journalistklubbar, som kan hjälpa till vid förhandlingar. Om uppdragsgivare sedan inte betalar fakturor eller bryter mot kontrakt – då hjälper Journalistförbundet Frilans till.

7. Jag får redan allt jag behöver från andra aktörer (till exempel kurser, försäkringar, information, råd).

Hos Journalistförbundet Frilans är allt samlat. Det lönar sig. Du får rådgivning, kompetensutvecklande kurser, förmånliga försäkringslösningar och tillgång till en oslagbar branschkompetens.

8. Journalistförbundet är inget för företagare.

Jo – just för att det finns så många egna företagare bland journalister har förbundet startat ett helt eget bolag som är inriktat på medlemmarnas företagarfrågor. Allt det här och lite till kan du få genom ditt frilansmedlemskap:

  • Kurser utan extra kostnad.
  • Information och råd.
  • Stöd och råd kring bokföring och deklaration.
  • Juridisk hjälp vid arvodes- och upphovsrättstvister.
  • Specialpriser på tjänster för frilansar.
  • Bakom egen inloggning på hemsidan får du tillgång till en stor mängd specialutformad frilansinformation.
  • Möjlighet att teckna prisvärda försäkringar; företagsförsäkring, pensionsförsäkring, sjukförsäkring med flera.
  • Marknadsföring i Frilanskatalogen.

9. Det kan vara dumt att samarbeta – de andra journalisterna är ju mina konkurrenter.

Journalister tjänar mycket på att inte se varandra som konkurrenter, utan som kolleger. Om vi alla hjälper varandra att upprätthålla bra arbetsvillkor och arvoden skapas en bättre arbetssituation för alla. Därför är det viktigt att många organiserar sig fackligt. Vi kan dela med oss av kunskap, erfarenheter och både varna och tipsa varandra. En stor behållning med frilansmedlemskapet är alla nätverksmöjligheter.

10. Jag vet inte hur länge jag kommer att frilansa.

Du har nytta av facket – vare sig du jobbar som frilans en kort eller lång period. Om du slutar frilansa och i stället kommer att jobba som anställd kan du enkelt ändra ditt medlemskap. Det är bara att mejla medlemsregistret@sjf.se.

Senast ändrad 3 april 2020