Foto: Theresia Viska

Argument för frilansar

När man får chansen att värva en medlem är det skönt att vara påläst – att ha svar på frågor och goda argument.  
Sätt er i styrelsen och lista vilka argument som skulle funka bra på frilansar i er närhet, och lär er av varandras värvningserfarenheter.

Läs på om vårt erbjudande, våra förmåner och försäkringar – så har ni alltid något i rockärmen när det blir chans till ett värvande samtal! 

För att förbereda er än mer kommer här elva vanliga påståenden du kan mötas av från en icke-medlem – och hur du kan svara: 

1. Facket gör inget för frilansar.

Jo, massor faktiskt. Vi har en väl utbyggd verksamhet och finns till enbart för förbundets frilansmedlemmar. All verksamhet hos oss stöttar och hjälper frilansar med exempelvis rådgivning, indrivning när uppdragsgivare inte betalar, fakturafrågor, deklaration, avtal och kompetensutvecklande kurser.

Journalistförbundet har också förhandlat fram frilansavtal som tillämpas av många uppdragsgivare. Här regleras bland annat semesterersättning, reseersättning, sociala avgifter, upphovsrätt, regler för uppsägning av uppdrag och rätt till förhandlingshjälp från lokala klubbar.

Journalistförbundet lägger stor vikt vid att värna medlemmarnas upphovsrätt, och har en heltidsanställd upphovsrättsjurist. 
 
Tänk också på att Facket är vi! Vi tillsammans som demokratisk organisation blir vad alla medlemmar gör den till. Som medlem, eller till och med förtroendevald, kan du jobba och lobba för precis de förbättringar du skulle vilja se.  

2. Facket bryr sig bara om fast anställda. Eller:

3. De fast anställda ser oss som fiender.

Tvärtom, vi behöver varandra! För att hålla nivån på arvoden och löner uppe är det grundläggande att vi alla – oavsett anlitandeform – organiserar oss tillsammans. Journalistförbundet har tagit fram Frilansstrategin, som utförligt anger hur förbundet ska jobba för att förbättra frilansarnas villkor. Arvoden, upphovsrätt och trygghetsfrågor står i fokus. I vissa fall kan klubbar på arbetsplatser också ge frilansar förhandlingshjälp när de behöver det. Om du har återkommande uppdrag på en arbetsplats med journalistklubb kan du vara intressemedlem i den klubben. 

4. Det är för dyrt.

Har du verkligen koll på allt som ingår? I frilansmedlemskapet ingår presskort och tidningen Journalisten. Du kan få råd, förhandlings-, och juridisk hjälp – det finns ingen tidsbegränsning och innebär ingen extra kostnad.

Som frilansmedlem har du rabatt på flera tjänster, försäkringar och lån.

Journalistförbundet Frilans stöttar dig när det gäller företagarfrågor och ger dig kompetensutveckling i form av kurser. Kursutbudet fylls hela tiden på och du har själv möjlighet att föreslå vad kurserna ska handla om. 

Medlemsavgiften baseras på inkomstnivå. Frilansmedlemmars grundavgift till förbundet är också sänkt, samtidigt som en avdragsgill avgift till Journalistförbundet Frilans tillkommer. Observera! Den skattemässiga effekten gör att de båda avgifterna tillsammans i praktiken inte blir dyrare än för anställda medlemmar som betalar full grundavgift till förbundet. Du får i stället mer för pengarna. 

5. Varför just Journalistförbundet? 

Vi är det enda yrkesförbundet för journalister. Vi utmärker oss genom att vi har förtroendevalda på de flesta journalistiska arbetsplatserna och en frilansorganisation över hela Sverige, vilket ger oss en oslagbar branschkompetens. Om du behöver hjälp – vill du inte ha det av någon som bäst känner till just dina villkor? Vi driver också aktivt journalistiska yrkesfrågor som yttrandefrihet, yrkesetik, hat och hot mot journalister och upphovsrätt.  

6. Facket kan inte påverka frilansarnas villkor, uppdragsgivarna gör som de vill ändå. Eller:

7. Mina arvoden har stått still eller sänkts under senaste året – facket verkar helt maktlöst när det gäller arvoden.

Det kan vara riktigt tufft ekonomiskt att vara frilans, men tillsammans blir vi starkare. Förbundet och medlemmarna jobbar varje dag stenhårt för att villkoren ska vara skäliga. Och vad tror du hade hänt om Journalistförbundet INTE hade funnits? 
 
Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Arvodesguiden ger vägledning för frilansar när det gäller att ta betalt. Långt ifrån alla uppdragsgivare följer Journalistförbundets rekommendationer, men de visar på hur mycket man bör ta i arvode för att kunna ha en hållbar – och samtidigt trygg – verksamhet.

Många frilansar är egna företagare och har eget ansvar för att förhandla sina arvoden. Då är det viktigt att så många som möjligt av oss går ihop och kräver skäliga arvoden – och har samma syn på vad det är.

Kom också ihåg att du kan kontakta uppdragsföretagens journalistklubbar, som kan hjälpa till vid förhandlingar. Om uppdragsgivare sedan inte betalar fakturor eller bryter mot kontrakt – då hjälper Journalistförbundet Frilans till. Många frilansmedlemmar vänder sig till oss för att få hjälp med att driva in uteblivna betalningar – med gott resultat. 

8. Jag får redan allt jag behöver från andra aktörer (till exempel kurser, försäkringar, information, råd).

Hos Journalistförbundet Frilans är allt samlat, vilket lönar sig. Du får rådgivning, kompetensutvecklande kurser, förmånliga försäkringslösningar och tillgång till en oslagbar branschkompetens. 

9. Journalistförbundet är inget för företagare.

Jo – just för att det finns så många egna företagare bland journalister har förbundet startat ett helt eget bolag som är inriktat på medlemmarnas företagarfrågor. Allt det här och lite till kan du få genom ditt frilansmedlemskap:

  • Kurser – de flesta utan extra kostnad.
  • Information och råd.
  • Stöd och råd kring bokföring och deklaration.
  • Juridisk hjälp vid arvodes- och upphovsrättstvister.
  • Bakom egen inloggning på hemsidan får du tillgång till specialutformad frilansinformation.
  • Möjlighet att teckna prisvärda försäkringar; företagsförsäkring, pensionsförsäkring, sjukförsäkring med flera.
  • Marknadsföring i Frilanskatalogen. 

10. Det kan vara dumt att samarbeta – de andra journalisterna är ju mina konkurrenter.

Journalister tjänar mycket på att inte se varandra som konkurrenter, utan som kollegor. Om vi alla hjälper varandra att upprätthålla bra arbetsvillkor och arvoden skapas en bättre arbetssituation för alla. Därför är det viktigt att många organiserar sig fackligt. Vi kan dela med oss av kunskap, erfarenheter och både varna och tipsa varandra. En stor behållning med frilansmedlemskapet är alla nätverksmöjligheter. 

11. Jag vet inte hur länge jag kommer att frilansa.

Du har nytta av facket – vare sig du jobbar som frilans en kort eller lång period. Om du slutar frilansa och i stället kommer att jobba som anställd kan du enkelt ändra ditt medlemskap. Det är bara att mejla medlemsregistret@sjf.se.

Senast ändrad 15 februari 2023