Som Sveriges fack- och yrkesförbund för journalister utfärdar Journalistförbundet presskort för sina medlemmar. Kortet garanterar att innehavaren är yrkesverksam journalist som åtagit sig att följa de yrkesetiska reglerna.

I Sverige finns inga formella krav på vem som får kalla sig journalist. Vem som helst kan också ge ut kort med texten "press" på. Oseriösa företag och olika organisationer ger också ut olika slags "presskort". Några garantier för att innehavare av dessa "presskort" verkligen är journalister finns inte. 

För alla som kommer i kontakt med en journalist är det en god regel att kolla att denna kan legitimera sig med Journalistförbundets presskort. Det är en trygghet att veta att innehavaren är yrkesverksam som journalist och har lovat följa branschens etiska regler. För att kunna utfärda sådana garantier ställer också Journalistförbundet stora krav på den som vill bli medlem. Bara den som kan visa att hon eller han är yrkesutövande i mediebranschen och skriftligen lovar att följa de yrkesetiska reglerna får beviljas medlemskap.

Det är också bara Journalistförbundets medlemmar som i Sverige kan få det internationella presskortet som utfärdas av IFJ, International Federation of Journalists.