Foto: Maskot/TT

Kommunikation och struktur

Medvetna och planerade val i kommunikationen gör det lättare för klubbstyrelsen att nå sina mål. Om man ser till att skapa en struktur och lägga upp en gemensam plan går allt mycket bättre.

Om klubben/sektionen vill få lite extra snurr på rekryteringsarbetet kan dessa tio punkter vara en hjälp på vägen. Det är rätt enkelt egentligen: med tydlighet och struktur kommer man längre. Därför är det viktigt att planera och göra medvetna val tillsammans.

1. Förankra arbetssättet

Man kan prova lite olika arbetssätt i styrelsen, det viktiga är att hålla fast vid det som funkar. Att använda klassiska kommunikationsgrepp är väl beprövat och funkar för många. Så testa gärna att kommunicera medvetet och strategiskt. När ni vill testa ett nytt arbetssätt: prata igenom det och se till så att alla är med på tåget. Ibland krävs lite kompromisser men det kan det vara värt!

2. Utse en ansvarig 

Det är bra om en eller två personer har ansvar för att samordna rekrytering i klubben/sektionen. Alla ska förstås delta i arbetet med att organisera kollegerna, men den ansvariga håller koll på övergripande struktur och mål.

3. Identifiera målgrupper 

Fundera på vilka era olika målgrupper är, och vad som lockar respektive grupp. Sedan kan ni tänka på att anpassa informationen ni förmedlar till olika målgrupper. Glöm inte de digitala tjänsterna, om de finns på en redaktion kan de organiseras av Journalistförbundet. Bland frilansar finns det många olika målgrupper, och många potentiella medlemmar kan finnas på unga företag som inte ser ut som de gamla traditionella medieföretagen. Så länge man jobbar delvis journalistiskt kan man vara medlem i Journalistförbundet.

En målgrupp kanske fortfarande föredrar ett gammalt hederligt mejlutskick, medan en annan lättare får upp ögonen med en meme i sociala medier. Vissa frågor är mer relevanta för en målgrupp än en annan.

4. Sätt upp mål 

Sätt upp kort- och långsiktiga mål för rekryteringsarbetet. De långsiktiga målen får gärna vara storslagna, medan de kortsiktiga målen måste kännas rimliga och görbara inom den angivna tidsramen.

5. Ha koll på kanalerna

Vilka kommunikationskanaler har ni? Tänk både in och ut. Når ni medlemmar och potentiella medlemmar på ett enkelt sätt? Kan de nå er? Fundera också på att olika typer av information kan passa olika bra i de olika kanalerna. Anpassa och välj med omsorg! Oavsett kanal – rensa i bruset och försök hålla er till max tre budskap åt gången.

Rekrytering i sociala medier

6. Lägg upp en plan 

Hur ska klubben/sektionen nå målen? Punkta upp vad det är ni ska göra och när ni ska göra det. Fördela ansvaret. Man kan med fördel använda ett gemensamt planeringsverktyg eller varför inte en excel-fil. Se också till att det kommer in i era kalendrar!

Rekryteringsplan för arbetsplatsklubbar

Rekryteringsplan för frilansklubbar

7. Använd era proffskunskaper

Se till att ni utnyttjar den kompetens som finns i styrelsen. Som journalister vet ni till exempel hur man lägger orden rätt, att bilder och rörligt lockar och att väl presenterad fakta ger trovärdighet. Ni kanske också vet att en bra ämnesrad i ett mejl ökar öppningsfrekvensen, och att fler surfar runt i sociala medier från tv-soffan på kvällen.

8. Hela styrelsens ansvar 

Se hur rekrytering kan bli ett stående inslag i klubbarbetet, med styrelsens gemensamma krafter. När "alla" har ansvar kan det lätt bli ingens ansvar, men det krävs faktiskt av alla förtroendevalda att man bidrar till att fixa fler medlemmar. Det står förresten också i våra stadgar – rekrytering är en av klubbens viktigaste uppgifter. Kom ihåg att även ta hjälp av medlemmarna, det ligger i allas intresse att klubben står stark.

9. Följ upp 

Rekrytering bör vara en stående punkt vid varje styrelsemöte. Följ regelbundet upp hur det går med plan och mål. Behåll det som funkar, byt ut det som inte funkar. Det gör inget om ni inte hunnit allt, då är det bara att justera tidsplanen och sätta nya rimliga mål.

10. Fira och skryt 

När ni når något av era mål, belöna er själva. Använd era kommunikationskanaler, tala om att ni blivit fler och varför.

Senast ändrad 3 april 2020