Uppdragsguider

Vad gör egentligen en ordförande i en klubb i Journalistförbundet? Vad behöver man kunna för att bli kassör? Och vad förväntas själva klubben göra under ett år? Här finns en introduktion för dig som vill veta mer om ditt uppdrag. 

Är du nyligen invald i styrelsen i en journalistklubb? Grattis! Nu väntar en rolig, men också en ibland oförutsägbar tid. Det ni i klubben ska arbeta med går nämligen inte alltid att planera i detalj. 

Men en sak är säker: ju mer du kan om ditt uppdrag och ju mer ni i styrelsen planerar och förbereder er, desto lättare och roligare kommer ni att få det. 

På den här sidan hittar du länkar till olika introduktioner till de viktigaste uppdragen i styrelsen. Vi har också tagit fram en guide för styrelsen som helhet, som ni kan ha som checklista under året som kommer. 

Glöm inte att ni som klubb kan få hjälp från Journalistförbundets kansli. Behöver ni stöd och någon att bolla med när det gäller MBL-förhandlingar, lönerevisioner eller andra sakfrågor är det Förhandlingsjouren ni ska vända er till. Hit kan du även vända dig med frågor om själva styrelsearbetet eller om frågor om rekrytering.

Lycka till!