Professionell engelska i Brighton

Publicerad 14 maj 2018

Journalistförbundet utlyser 16 språkstipendier i form av 14 dagars intensivkurs i avancerad engelska i Brighton. Sista ansökningsdag var den 19 april 2018.

Kursen genomförs den 4–17 november 2018. I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursdagarna (inte helg), resa till och från kursorten samt boende på hotell under studietiden. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår däremot inte.

Kursen är särskilt anpassad för journalister och innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig på en kunskapsnivå i engelska motsvarande Europarådets referensram för språk nivå B2.

Nivå B2 innebär:

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något och deltagarna kommer att vid behov indelas i två grupper med olika språknivåer, förslagsvis B2 och C1. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 19 april 2018.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Den som får stipendiet underrättas per brev eller mejl och namnen publiceras på Journalistförbundets hemsida www.sjf.se och i tidningen Journalisten.

Senast ändrad 31 oktober 2018