Foto: Oscar Larsson/Försvarsmakten

Säkerhetsstipendium "Uppdrag i konfliktzon"

Vill du gå en säkerhetskurs för personer som ska arbeta i konfliktzoner så har du nu möjlighet att söka Försvarsmaktens kurs "Uppdrag i konfliktzon".

Ansökan för kursen som ges 2022 är avslutad. Ny kurs hålls i maj 2023 och ansökan kan göras i början 2023.

Du gör ansökan direkt till Försvarsmakten via länken här nedan, där du också hittar mer utförlig information om kursen. Det går inte längre att söka kursen som ges 2022. Ny ansökningsperiod blir i början av 2023.

Läs mer och ansök här

Det är Försvarsmakten som avgör vilka sökande som blir antagna till kursen.

Om du blir antagen till kursen kan du söka Journalistförbundets säkerhetsstipendium som täcker själva kursavgiften.

Alla som antas och är behöriga att söka Journalistförbundets stipendier, kommer att beviljas stipendium. Ansökan ska göras så snart du har fått antagningsbesked och före kursstart via mejl till stipendier@sjf.se som innehåller dina personuppgifter samt en motivering till varför du vill gå utbildningen.

Obs! Om din arbetsgivare betalar kursavgiften är du inte behörig att söka stipendiet.

Behörig att söka journalistförbundets säkerhetsstipendium är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 

  1. texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (det vill säga tryckta); eller 
  2. bilder publicerade i svenska böcker; eller
  3. texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webbplatser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright Access: bonuscopyright.se)

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om Copyswede: copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten "Publicerad i" var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Eventuella frågor kring stipendiet besvaras av Justus Bennet Tel: 08-613 75 03 eller per e-post: jb@sjf.se.

Senast ändrad 9 december 2022