Mandat

Arbetsgivaren kan inte ha synpunkter på vem som representerar klubben i förhandlingar, så länge det är fackligt förtroendevalda.

Vilka som förhandlar avgör klubben själv. På samma sätt bestämmer arbetsgivaren vem som förhandlar för dem. Förhandling ska dock ske på den nivå där beslutet ska fattas. Acceptera inte argumentation som bygger på att motparten är maktlös i frågan. Begär då att få den person som har beslutsmandat i frågan till förhandlingsbordet. Om så inte sker, ajournera förhandlingen och kontakta Journalistförbundet Rådgivning

Senast ändrad 30 november 2021