I Sverige har vi starka lagar till förmån för yttrandefriheten, men det är en rättighet som ständigt måste försvaras. Offentlighetsprincipen är en annan viktig rättighet och en förutsättning för att kunna bedriva granskande journalistik. Journalistförbundet arbetar bland annat via förbundets yttrandefrihetsgrupp för att synliggöra frågorna.

Här kommer snart mer information. Sidan är under uppbyggnad.

Kontakta Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet om du har frågor om vårt arbete kring yttrandefrihet. E-post: tc@sjf.se.