Yttrandefrihet

Att värna om och förstärka yttrande- och tryckfriheten är en av Journalistförbundets viktigaste yrkesfrågor.

"Tryck- och yttrandefrihet och offentlighet är inte journalistiska särintressen, utan frågor för alla medborgare. I en demokrati ska så stor öppenhet som möjligt råda och så få inskränkningar som möjligt ske.

Journalistförbundet arbetar för att yttrandefriheten och öppenheten ska förstärkas. Meddelarskyddet ska gälla alla anställda, även i den privata sektorn.

Offentlighetsprincipen ska gälla all offentligt finansierad verksamhet, oavsett driftsform.

Anställda i den offentliga sektorn måste ha insikt i offentlighetsprincipens betydelse som demokratisk förutsättning och kunskap om tillämpningen."

Ur Journalistförbundets idéprogram 2014-2017

På den här sidan kan du läsa om bland annat yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen.

Vill du veta mer:

Tove Carlén, jurist, tc@sjf.se 070-267 65 77
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34

Taggar: yttrandefrihet