I Sverige har vi starka lagar till förmån för yttrandefriheten, men det är en rättighet som ständigt måste försvaras. Journalistförbundet arbetar bland annat via förbundets yttrandefrihetsgrupp för att synliggöra frågor kring yttrandefrihet.

Kontakta Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet, om du har frågor om vårt arbete kring yttrandefrihet. E-post: tove.carlen@sjf.se.