Hinner du inte med?

Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att så långt det är möjligt anpassa arbetet och arbetsplatsen efter individen, men hur långt det ansvaret sträcker sig är svårt att säga på förhand. I vår bransch kan det exempelvis vara svårt att helt ta bort stress och sociala kontakter, men de kan i vart fall försöka erbjuda dig rätt verktyg för att möta dina behov. Det kan vara stöd, tydliga rutiner för hur arbetet ska utföras och för hur du ska hantera de olika situationer som uppstår. Frågor om stress och en känsla av att inte hinna med har inte sällan organisatoriska orsaker och därför är det viktigt att arbetsgivaren också lyfter blicken till hela organisationen. Du kan läsa mer om det här.

Senast ändrad 29 februari 2024