Foto: Journalistförbundet

Hur kan vi lära oss mer?

Seminarier, föreläsningar, rapporter, böcker – det finns massa matnyttigt material för den som vill lära sig mer om mångfald och inkludering. 

Det finns många möjligheter att öka kunskaperna i ämnet. Vi påbörjar en lista här, och tar gärna emot fler tips och idéer!

  • Styrelse, valberedning och skyddsombud kan själva se till att fortbilda sig och medlemmarna i ämnet. Kanske ihop med en annan klubb, sektion – eller en journalistutbildning?
  • Journalistförbundet ingår som bekant i TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Där har man tagit fram ett inspirationsmaterial för medlemsförbunden, om hur vi kan lyfta och jobba med mångfald och inkludering. I materialet föreslås seminarier och workshops. Detta är något som vi i Journalistförbundet kan göra både centralt och lokalt. Ni kan gemensamt i klubbstyrelsen ta del av filmerna och texterna – och kanske inspireras till att anordna något eget. Eller så kanske ni vill komma med idéer på vad vi som förbund kan göra övergripande. Hör gärna av er i så fall! 
    Rapport: "Vit, svart eller brun"
  • Handboken "Vit, svart eller brun" visar hur man kan arbeta främjande för inkludering, med avseende på hudfärg, på arbetsplatsen. 

Senast ändrad 27 mars 2024