Anställningsformer

Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd, LAS, och kollektivavtal är att anställning ska gälla tills vidare, alltså fast anställning. Men både lag och kollektivavtal har regler för när man får tidsbegränsa en anställning.

Vilka anställningsformer som kan vara korrekta för dig beror helt och hållet på var du jobbar någonstans, så klicka på den rubrik som passar in på dig för att få rätt information.

Jag jobbar på ett företag som omfattas av:

Vet du inte vilket avtal ditt företag omfattas av? Fråga din arbetsgivare eller lokala klubb, alternativt mejla radgivning@sjf.se för att få reda på vilket avtal som gäller.

Senast ändrad 15 mars 2024