Övriga ledamöter och specialuppdrag

Utöver ordförande, kassör och sekreterare har en styrelse flera ledamöter. De kan, förutom att vara en del av möten, förhandling och beslut, ta sig an mer specifika uppdrag. Att dela på styrelsearbetet är alltid en bra idé!

Behoven i just er klubb eller sektion kan se olika ut, men en sak som är gemensam är att det finns många frågor en styrelse behöver och vill ta sig an. Ett sätt att göra arbetet mer hållbart är att dela upp uppdragen. Ofta brinner olika styrelseledamöter för olika frågor och det är ett bra sätt att nyttja allas kompetens och engagemang.

Exempel på uppdrag i en frilanssektion

 

  • Arvodesansvarig
    Arvoden är kanske den fråga som engagerar flest frilansar, så det kan vara bra att ha en person med extra ansvar för att hålla koll på den här frågan. Som arvodesansvarig kan du sprida tips och information om förbundets arvodesverktyg, men också vara extra uppmärksam om du har att arvodena är låga eller till och med sänks hos en uppdragsgivare inom ditt område. 
     
  • Kontaktperson för nya medlemmar
    Det är lätt att känna sig vilsen som ny frilans. Det kan dyka upp frågor som hur skaffar man sig nya uppdragsgivare eller hur ska man tänka kring sin egen trygghet? Här kanske du kan vara den som hälsar nya medlemmar välkomna och kan guida dem i deras nya tillvaro. 

Exempel på uppdrag i en arbetsplatsklubb

 

* Ansvarig för visstidsanställda
Man har koll på vilka nya vikarier, programanställda och praktikanter som dyker upp. Ser till att de blir välkomnade av en facklig representant, får information om Journalistförbundet och vid behov får svar på sina frågor. Man kan även göra specifika evenemang för den här gruppen. 

* Förhandlingsdelegation
Ofta är ordföranden den som går på MBL-möten och förhandlingar. Men då det alltid bör vara minst två är det bra om även någon specifik ledamot i styrelsen har detta uppdrag. Då riskerar heller inget att hamna mellan stolarna vid exempelvis sjukdom. 

* Ansvarig löneprocessen
Löneförhandlare kan vara någon som inte sitter i styrelsen. Dock brukar det ofta bli så att någon eller några i styrelsen får detta på sin lott. Att ha någon som ansvarar för löneprocessen (utifrån det fackliga uppdraget) och har koll över året är också en bra struktur, även om fler engageras när själva processen genomförs. 
 

Dela på arbetet

Ofta dyker specifika frågor upp under året, även dessa kan vara bra att delegera till någon i styrelsen. Man får fler som har vana att att ta ansvar i olika frågor och det är roligt att känna att man bidrar mer konkret. 

Exakt vilka behov och roller ni behöver bestämmer ni förstås själva. Men en viktig poäng är att försöka sprida ut arbetet på så många som möjligt. 

Senast ändrad 16 maj 2023