Deklarationstips

Alla som bedriver näringsverksamhet måste deklarera. Då är det bra att känna till vissa saker.

Bokslut och deklaration för förenklat årsbokslut för 2019:
4 maj 2020 är deklarationsdag för enskilda firmor och privatpersoner

 

Viktiga begrepp att känna till:

• Beskattningsår: Det som tidigare kallades ”inkomstår” i samband med inkomstdeklarationen. I firmans bokföring är beteckningen ”räkenskapsår”.

• Beskattningsårets ingång: 1 januari.

• Beskattningsårets utgång: 31 december.

Om du har startat din frilansverksamhet under året kan du dock ha ett annat startdatum för firmans räkenskapsår.

Senast måndagen den 4 maj ska deklaration för beskattningsåret 2019 vara inlämnad. Du kan deklarera via Skatteverkets hemsida.

Du kan också deklarera på vanlig pappersblankett. Om du lämnar deklarationen för sent tar Skatteverket ut en förseningsavgift på 1 250 kronor som inte är avdragsgill. Endast om du har en redovisningskonsult kan hen ansöka om byråanstånd för dig och då behöver deklarationen vara inlämnad digitalt senast 15 juni. För deklaration inlämnad på blankett är det även med byråanstånd den 18 maj som är sista dag.

 

E-deklarationkan ge skatteåterbäring redan i början av sommaren

Du som fysisk person som deklarerat får ditt slutskattebesked i juni. Räknar du med ett underskott av slutlig skatt på under 30 000 kronor ska den vara inbetald senast 4 maj för att undvika kostnadsränta. Räknar du med att betala mer skatt behöver du göra inbetalningen senaste den 12:e månaden efter beskattningsårets slut för att undvika kostnadsränta. Har du skatt att betala eller inte anmält bankkonto får du ditt slutskattebesked i september. Ska du betala tillbaka skatt måste du göra det inom 90 dagar efter att du fått ditt slutskattebesked.

 

Glöm inte momsen i årsbokslutet!

I förenklat årsbokslut, och på NE-blanketten, måste du också ta upp den momsskuld eller momsfordran som frilansverksamheten hade den 31 december 2018. Det görs alltså i en särskild momsdeklaration. Här följer en sammanställning om vad som gäller för dig, beroende på vilken typ av momsredovisning du har:

• Enskild firma med helårsmoms, utan EU-affärer under 2019: Du ska lämna momsdeklarationen för helåret 2019 senast den 12 maj 2020. När du gör förenklat årsbokslut i samband med deklarationen måste du beräkna momsskuld eller momsfordran den 31 december 2019 för att NE-blanketten ska bli korrekt ifylld.

• Enskild firma med helårsmoms och EU-affärer under 2019: Du ska ha lämnat momsdeklaration för 2018 redan den 26 februari i år. I den hittar du den momsskuld eller momsfordran du hade 31 december 2018 och som du ska ta med när du upprättar förenklat årsbokslut.

• Enskild firma med månads- eller kvartalsmoms: Har du månads- eller kvartalsmoms har du redan lämnat du momsdeklarationen för december 2019 eller oktober-november-december 2019. Det är i den momsdeklarationen du hittar momsskulden eller momsfordran du hade den 31 december 2019.

Så här tar du upp momsskulden eller momsfordran i bokslutet

• Momsskuld: Du ska betala in pengar till Skatteverket den 12 maj, eller har redan betalat om du lämnade momsdeklarationen i februari. Ta upp momsskulden i ruta B14, Skatteskulder, på Förenklat årsbokslut och NE-blanketten.

• Momsfordran: Du ska få tillbaka pengar från Skatteverket efter den 12 maj, eller har redan fått tillbaka pengar om du lämnade momsdeklarationen i februari. Ta upp momsfordran i ruta B8, Övriga fordringar, på Förenklat årsbokslut och NE-blanketten.

Rätta deklarationen om du har gjort fel

Har du lämnat deklarationen och kommer på att du har gjort fel eller glömt något? Så länge Skatteverket inte har beslutat om din slutliga skatt räcker det att du skickar in en komplettering på det du vill ändra. Vill du göra en rättelse av exempelvis NE-blanketten skickar du helt enkelt in en ny blankett, elektroniskt eller på papper, oavsett hur du skickade in deklarationen från början. Detta gäller även efter den 2 maj. Det är alltid den senast inskickade deklaration som gäller. Vänta inte för länge med att göra rättelsen. Om du får ditt slutskattebesked redan i början av juni kan du inte göra ändringar elektroniskt utan måste istället begära omprövning av ditt beslut.

Gör en självrättelse och slipp skattetillägg

Om felet som du rättar i din deklaration innebär att du har betalat för lite skatt och du gör en självrättelse tas skattetillägg inte ut. Att göra en självrättelse innebär att du som företagare eller privatperson själv kommer in med riktiga uppgifter till Skatteverket och därmed rättar tidigare fel. Det anses vara en självrättelse så länge Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift.

Skatteverket har bra guider om exakt hur du själv fyller i din deklaration som företagare.

 

Förenklat årsbokslut

Det går att skapa förenklat årsbokslut i de allra flesta bokföringsprogram i dag och det ska sedan sparas i sju år. Det är viktigt att stämma av årets bokföring så att allt stämmer. Om inte bokföringen stämmer blir bokslutet felaktigt. Därför måste du gå tillbaka i bokföringen och korrigera det som är fel. Kontrollera några saker extra noga:

• Kontrollera att programmets konton för egna uttag och egna insättningar var nollställda vid beskattningsårets ingång, den 1 januari. Annars måste du manuellt föra in saldot 0.

• Om du redovisar moms en gång per år måste du också kontrollera att programmets konton för Ingående moms samt Utgående moms 6 procent och/eller Utgående moms 25 procent var nollställda vid beskattningsårets ingång, den 1 januari.

• Kontot eget kapital ska den 1 januari stämma med det egna kapital du har beräknat i det förenklade årsbokslutet. Annars får du manuellt föra in rätt värde.

• Kontrollera att saldot vid beskattningsårets ingång, den 1 januari, på programmets konton för bank- och/eller postgiro, maskiner och inventarier samt eventuella skulder stämmer med förenklat årsbokslut för föregående beskattningsår (bortse från att summorna i bokslutet är avrundade till hela krontal). Annars måste du manuellt ändra dem.

• För in det egna kapital du har beräknat på förenklat årsbokslut för föregående beskattningsår på kontot för eget kapital.

 

Stämmer inte siffrorna?

Om du inte får eget kapital att stämma med tillgångarna minus skulderna har du gjort fel någonstans i bokslutsunderlaget eller i bokföringen.

• Gå först igenom bokslutsunderlaget innan du börjar leta i bokföringen. Kontrollera om felet kan bero på någon eller några avrundningar, eftersom beloppen i bokslutet ska vara i hela krontal.

• Hittar du inte felet i bokslutsunderlaget får du gå tillbaka till bokföringen.

När du gör det förenklade bokslutet och kontrollberäkningen av eget kapital inte stämmer kan det vara fel i bokföringen av egna insättningar och egna uttag. Kolla alla poster i bokföringen för insättning eller uttag från firmans konto, alla kostnader i firman som du betalat med privata pengar och alla privata kostnader som du betalat med firmans pengar.

• Ska vara bokfört som egna insättningar: Du har satt in pengar på firmans konto. Eller betalat firmans kostnader med privata pengar. Använder du din egen privata bil i tjänsten ska du bokföra milersättningen som en kostnad och som en egen insättning. Även avdraget för arbetsrum i bostaden ska bokföras som en kostnad och som en egen insättning.

• Ska vara bokfört som egna uttag: Du har tagit ut pengar privat från firmans konto. Eller betalat privata kostnader med firmans pengar. Har du betalat F-skatten från firmans konto ska det också bokföras som ett eget uttag.

 

Bra att känna till:

Resor till och från arbetet ska inte bokföras

Du får dra av för kostnader för resor till och från arbetet, dvs från din bostad till din frilanslokal, precis som de anställda – men bara med den summa som överstiger fastställt belopp. Avdraget gör du på NE-blankettens andra sida, i ruta R16. Det ska inte finnas med i din bokföring. Du måste spara biljetter och körjournal för att kunna styrka utgifterna, och att de är högre än årets belopp.

 

Dra av rätt belopp för egna bilen

Alla resor som du gör i jobbet, som reportageresor, inköpsresor eller resor till kurser, ska du bokföra som kostnader i din verksamhet. För de resorna finns ingen nedre gräns, de är avdragsgilla från första kronan. Om du använder din privata bil i firman har du rätt att göra avdrag för en kostnad motsvarande årets belopp för milersättning. Du måste kunna styrka resorna med en korrekt ifylld körjournal.

 

Periodiseringsfond – det här behöver du veta

Att sätta av till periodiseringsfond är en metod att utjämna inkomsterna mellan olika år. På så sätt kan du till exempel undvika hög beskattning ett år med bra inkomst och öka din pensionsgrundande inkomst ett eller flera andra år då inkomsterna blir lägre. Samtidigt blir det högre skatt för inkomster som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Du gör avsättningen till periodiseringsfonden på NE-blanketten i samband med deklarationen. Du måste inte spara motsvarande belopp på bankkonto, men det är mycket viktigt att komma ihåg att skatt och sociala avgifter ändå ska betalas – fast senare. Gör du en avsättning, planera samtidigt för den framtida beskattningen. Lägg undan och spara en del av summan till skatter. Senast efter sex år måste du ta upp periodiseringsfonden i deklarationen, och det beskattningsåret får du betala både skatt och sociala avgifter på beloppet. Du kan välja att föra tillbaka periodiseringsfonden tidigare, för att höja din inkomst från näringsverksamheten, så att du kan öka pensionsrätten under ett år med lägre inkomst.

 

Håll koll på fonderna – undvik skattesmäll!

Om du har kvar ”ej återförda belopp” i periodiseringsfonden från taxering för sex år sedan måste du ta med hela summan i årets deklaration. Återföringar från periodiseringsfonder från senare taxeringar är frivillig.

Har företaget gått dåligt under det senaste beskattningsåret kan det vara läge att eventuellt återföra fler periodiseringsfonder än den sex år gamla, så att du får en högre fastställd inkomst, och högre pensionsgrundande årsinkomst och större jobbskatteavdrag. Du måste vara medveten om att du då också måste betala mer i skatt och sociala avgifter än vad du annars skulle göra.

Att sätta av till periodiseringsfond är en metod att utjämna inkomsterna mellan olika år. På så sätt kan du till exempel undvika hög beskattning ett år med bra inkomst och öka din pensionsgrundande inkomst ett eller flera andra år då inkomsterna blir lägre. Samtidigt blir det högre skatt för inkomster som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Kontrollera uppgifterna

Du måste kontrollera att uppgifterna om olika års kvarvarande periodiseringsfonder stämmer överens med dina uppgifter med tidigare uppgifter. Specifikationen bygger på uppgifter som du lämnat i föregående års inkomstdeklaration. Om uppgifterna för periodiseringsfonderna i specifikationen inte stämmer med dina uppgifter är det viktigt att du påpekar detta tydligt under övriga upplysningar på inkomstdeklarationen så att skillnaden kan utredas av en handläggare på Skatteverket.

Senast ändrad 30 mars 2020