Avslutande av förhandling

När alla argument är uttömda och parterna inte har några nya förslag att lägga fram kan förhandlingen avslutas.

En förhandling kan i huvudsak avslutas på två sätt – i enighet eller oenighet. Är ni överens avslutar ni så klart förhandlingen i enighet, men det kan också vara så att arbetsgivaren bara delvis gått er till mötes. Då får ni avgöra om ni nått varandra tillräckligt för att ändå kunna avsluta i enighet. Om inte avslutar ni i oenighet, vilket kan ses som en markering mot arbetsgivaren. Om förhandlingen avslutas i oenighet måste detta framgå av protokollet. 

En förhandling kan också avslutas ensidigt, om en part tycker att förhandlingen drar ut på tiden. Att avsluta ensidigt ses dock som ett mycket osnyggt sätt att lämna en förhandling och bör undvikas. Det riskerar också att ses som förhandlingsvägran.

Senast ändrad 3 april 2020