Semesterdagar

Du har rätt till 25 dagars semester. Du kan också ha rätt till längre semester enligt kollektiv- eller anställningsavtal. Du är aldrig skyldig att ta ut obetald semesterledighet.

Enligt semesterlagen har du som anställd rätt till sammanhängande semesterledighet under sommaren – den så kallade huvudsemestern. Den omfattar 20 semesterdagar i följd, förlagda under sommaren (juni-augusti). Om du jobbar på en arbetsplats som har Journalistförbundets dagspressavtal har du rätt till 22 semesterdagar i följd. 

Du sparar ihop dina semesterdagar under “intjänandeåret”, som börjar 1 april och slutar 31 mars. Året som följer därefter är ditt "semesterår".

Så här räknar du ut hur mycket semester du tjänat in: Du tjänar in två och en tolftedels dag per anställningsmånad när du har 25 dagars semesterrätt. Antalet dagar avrundas alltid uppåt till hela dagar när de ska räknas ihop.

Formel för beräkning av antal betalda semesterdagar: Antal kalenderdagar som du varit anställd under intjänandeåret / 365 dagar x antal semesterdagar som du har rätt till enligt lag eller kollektivavtal.

Besked två månader i förväg

I den mån det inte går att förlägga huvudsemestern enligt enskilda önskemål är arbetsgivaren skyldig att förhandla med klubben. Det innebär att arbetsgivaren i slutändan ändå kan bestämma om förläggningen. 
Arbetsgivaren måste hur som helst planera huvudsemestern i god tid. Senast två månader i förväg ska du få besked om semesterns förläggning. Om du inte får ett sådant besked måste det uppfattas som att arbetsgivaren har godkänt ditt önskemål om semester.

Vid kortare semester, som inte avser sparade dagar, är huvudregeln att man måste komma överens med arbetsgivaren om när sådan kan tas ut. 

Spara semester

Du har rätt att varje år spara fem semesterdagar i fem år. Det är givetvis också möjligt att träffa enskilda överenskommelser om att ta ut semestern vid senare tillfälle. Om du vill spara semester ska du underrätta arbetsgivaren om det senast i samband med förläggningen av huvudsemestern. Du får inte spara semester samma semesterår som du tar ut sparad semester.

Sparad semester ska tas ut senast efter fem år. Huvudregeln är att man ska ta ut sparad semester tillsammans med huvudsemestern. Om den sparade semestern är minst fem dagar ska hela årets semester och den sparade semestern läggas ut i en följd, om inte annat avtalats. Om du vill ta ut sparad semester vid annan tidpunkt ska arbetsgivaren underrättas om detta minst två månader i förväg.

Senast ändrad 1 mars 2024