Foto: Erland Segerstedt

Stipendium till Sápmi

Journalistförbundet utlyser 12 stipendier i form av en studieresa till Sápmi som äger rum 27 augusti – 3 september 2023. Studieresan görs i samarbete med Barents Press. Sista ansökningsdag var den 3 mars.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i vårt urfolks historia, nutid och framtid. På plats i Sápmi får du som deltagare möta såväl kunniga experter som aktiva renskötare.

Studieresan anordnas av Barents Press och kursledare är Bertholof Brännström och Katarina Hällgren.

Planen är att besöka Jokkmokk, där samebyar protesterar mot en planerad järnmalmsgruva, Kiruna, där såväl gruva, stadsflytt och HD:s beslut att ge upplåtelserätten för jakt- och fiske, Girjas sameby, som lett till hot och våld mot samer och nordnorska Kautokeino, ett centrum för samisk högskoleutbildning och kultur. Kursen avslutas med en natt i kåta och möten med traditionell samisk mat och renskötsel. Programmet är fortfarande under planering så därför presenteras inte det nu. 

Resa till Jokkmokk är 27 augusti med hemresa 3 september. Resan till och från din hemort och hotell i Sápmi bokas av Barent Press (och ingår i stipendiet). Middag första och sista kvällen ingår samt luncher under veckan. 

Det ingår också ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. 

Behörig att söka

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.
Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 3 mars.

Vi ger endast besked till de som får stipendiet och de får besked via mejl. Namnen publiceras på här på www.sjf.se, i tidningen Journalisten och deras hemsida.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Här hittar du några vanliga frågor och svar om våra stipendier. Du kan även mejla till: stipendier@sjf.se

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Senast ändrad 7 mars 2023