Internationellt presskort

Som yrkesaktiv medlem i Journalistförbundet kan du ansöka om ett internationellt presskort, om du ska utföra journalistiskt arbete utanför Sveriges gränser.

Det internationella presskortet utfärdas av Internationella Journalistfederationen, IFJ och intygar att du är journalist och medlem i Svenska Journalistförbundet.

Det är inte en godkänd id-handling och kan alltså inte användas som legitimation på banker eller vid köp med kreditkort med mera.

Det internationella presskortet kostar 850 kronor och sänds mot postförskott. Medlem ska vid utfärdande av presskort inte ha förfallna fakturor och ny medlem ska ha betalt minst en medlemsavgift. (Om du bor utanför Sverige kan vi inte skicka mot postförskott, kontakta då Medlemsservice för mer information.)

OBS! Studentmedlemmar, seniormedlemmar och medlemmar med associerat medlemskap kan INTE ansöka om internationellt presskort. 

Ansökan om internationellt presskort (pdf)

Har du frågor om presskort? Kontakta presskort@sjf.se

Läs mer på IFJ:s webbplats

Internationellt presskort

Senast ändrad 22 februari 2024