Yttrandefrihetsgruppen

Yttrandefrihetsgruppen bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Vi ordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera och samarbetar med förbundsstyrelsen.

I gruppen sitter:

Erika Wiman Snäll, lokalredaktör Barometern-OT, ordförande, samt ledamot i förbundsstyrelsen
Mira Hjort, journalist Kommunalarbetaren
Marina Ferhatovic, journalist DN
Leonard Wallentin, frilans, J++
Per Trehörning, frilans/jurist
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen

Har du frågor eller tips om öppenhet, hör av dig till yttrandefrihetsgruppen genom att skicka ett mejl till Tove Carlén, tc@sjf.se.

Gruppen ska i samråd med förbundsstyrelsen

  • driva yttrandefrihets-, öppenhets- och offentlighetsfrågor i enlighet med Journalistförbundets syn på journalistikens roll i det demokratiska samhället
  • anordna debatter, seminarier, hearingar etc och granska hur yttrandefriheten och öppenheten fungerar i praktiken samt på annat sätt aktivt föra ut förbundets policy i öppenhetsfrågor
  • påverka politiker och andra beslutsfattare att motverka utökad sekretesslagstiftning och att de verkar för att öppenhet och yttrandefriheten förstärks
  • medverka i och initiera debatt om öppenhets- och yttrandefrihetsfrågor inom EU

Nedan hittar du Journalistförbundets yttrandefrihetsmanifest.

Senast ändrad 30 mars 2023