Foto: Tor Johnsson

Yttrandefrihetsgruppen

Yttrandefrihetsgruppen bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Vi ordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera och samarbetar med förbundsstyrelsen.

I gruppen sitter:

Stephen Lindholm, Kommunalarbetare, tf Ordförande i gruppen
Hanna Nyberg, SVT, ordförande (föräldraledig), ledamot i förbundsstyrelsen
Mira Hjort, Kommunalarbetaren
Marina Ferhatovic, DN
Leonard Wallentin, frilans, J++
Nils Funcke, frilans, lärare JMK
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen

Har du frågor eller tips om öppenhet, hör av dig till yttrandefrihetsgruppen genom att skicka ett mejl till sekreteraren Tove Carlén, tc@sjf.se 

Gruppen ska i samråd med förbundsstyrelsen

  • driva yttrandefrihets-, öppenhets- och offentlighetsfrågor i enlighet med Journalistförbundets syn på journalistikens roll i det demokratiska samhället
  • anordna debatter, seminarier, hearingar etc och granska hur yttrandefriheten och öppenheten fungerar i praktiken samt på annat sätt aktivt föra ut förbundets policy i öppenhetsfrågor
  • påverka politiker och andra beslutsfattare att motverka utökad sekretesslagstiftning och att de verkar för att öppenhet och yttrandefriheten förstärks
  • medverka i och initiera debatt om öppenhets- och yttrandefrihetsfrågor inom EU

Senast ändrad 7 juni 2021