Utbildningsfilmer för förtroendevalda

Tillsammans med sju av TCO:s medlemsförbund har Fackliga akademin TCO tagit fram utbildningsfilmer om bland annat partsmodellen och fackligt arbete. Filmerna är tänkta att användas i fackliga utbildningssammanhang, men alla är förstås välkomna att titta. Du hittar dem via länkarna nedan.

Senast ändrad 28 mars 2023