Fyra former av allmän pension

Den allmänna pensionen kan betalas ut i form av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.

När det är dags för pension administreras den av Pensionsmyndigheten och det är också där du ansöker om när du ska börja ta ut pension. Du måste själv ansöka om när du vill börja ta ut din allmänna pension, ingenting sker automatiskt.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och betalas av din arbetsgivare genom avgifter och av dig själv genom egenavgifter. Detta dras på din lön tillsammans med skatten. Det finns ett inkomsttak som justeras varje år. Når du över den summan får du inte högre pension för det. Har du haft väldigt låga inkomster kan du ha rätt att få ett inkomstpensionstillägg från 65 års ålder. Du behöver inte ansöka om tillägget, det sker automatiskt när du ansöker om allmän pension.

Premiepension

Premiepensionen är 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Pengarna sätts in på ett individuellt premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten. Du väljer själv var pengarna placeras bland de fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten.

Garantipension

För dig som saknar inkomst eller har haft väldigt låg inkomst.

Tilläggspension

Är du född 1938 till 1953 kommer du även att få tilläggspension. Den är en sammanslagning av ATP och folkpension från det gamla pensionssystemet. Hur stor del tilläggspension du får beror på när du är född. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.

Ansvarig myndighet

Ansvarig myndighet för pensioner är Pensionsmyndigheten, som också årligen skickar ut personliga pensionsprognoser till samtliga yrkesverksamma. Varje år skickas ett orange kuvert ut som innehåller uppgifter om hur mycket du hittills tjänat in till din pension. Kuvertet går numera att få digitalt.

Senast ändrad 29 februari 2024