Personförsäkringar

Här finns olika typer av personförsäkringar som kan vara extra bra att ha koll på som frilans.

Sjukförsäkring – kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan om du blir sjuk under en längre tid. Från Försäkringskassan får du knappt 80 procent av din inkomst. Premien beror på inkomst och ålder.

Olycksfallsförsäkring – för ersättning vid olycksfall i arbetet eller vid sjukdom som orsakas av arbetet. 

Som medlem i Journalistförbundet erbjuds du teckna en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, det vill säga även under arbetstid för frilansar. Försäkringen kan kompletteras så att ersättningsbeloppet vid medicinsk invaliditet blir betydligt högre.

En arbetsskadeförsäkring kan även ge ersättning vid sjukdom som orsakats av arbetet. Som egenföretagare kan du teckna en så kallad beredskapsförsäkring, det vill säga en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) hos Fora försäkringscentral.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring –  Det finns även kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar som man kan teckna separat. En sådan försäkring innehåller exempelvis även skydd om man blir invalidiserad på grund av sjukdom. För medlemmar i Journalistförbundet kan sjuk- och olycksfallsförsäkring vara ett komplement för att också få ersättning vid vissa sjukdomar. Det går dessutom att teckna en separat sjukförsäkring. Kompletterad olycksfallsförsäkring kan tecknas via Bliwa, men även via PP Pensions Frilanspaket.

Livförsäkring – kan ge en ekonomisk trygghet för dina anhöriga vid dödsfall. En livförsäkring ger kapitalersättning till efterlevande. Som medlem i Journalistförbundet kan du teckna livförsäkring hos Bliwa. Som alternativ kan du som frilans också teckna den livförsäkring som ingår i Frilanspaketet hos PP Pension.

För att få veta vilken försäkring som passar dig bäst kontakta Journalistförbundets försäkringsrådgivning på 077-551 75 00 eller journalistforsakringar@sjf.se som kan ge dig individuellt anpassad rådgivning om vilket alternativ som är bäst.

AGS – avtalsgruppsjukförsäkring är en sjukförsäkring som egenföretagare kan teckna hos Fora. AGS kan ge ersättning under dagarna 15-360 i sjukperioden. Ersättning lämnas med 12,5 procent av utbetald sjukpenning per dag under den tid som försäkringskassan ger sjukpenning och med 13,3 procent vid så kallad förlängd sjukpenning. Som frilans får du ersättning redan efter bara två veckors sjukskrivning, i andra sjukförsäkringar dröjer det ofta tre månader. Det krävs inte heller någon hälsodeklaration för att få teckna den. Kontakta Fora för att få veta mer om AGS: www.fora.se

Senast ändrad 19 januari 2023