Kurserna – regler och avgifter

Hur är egentligen vår kursverksamhet upplagd? Läs mer om hur du anmäler dig och hur våra avbokningsregler funkar. 

De flesta av våra kurser är avgiftsfria eftersom du som frilansmedlem* redan har betalat för kurserna via din månadsavgift. Dock genomför vi varje år några mer fördjupande och avancerade kurser. Dessa måste på grund av skatteskäl beläggas med en avgift. Hur stor den avgiften är varierar mellan kurserna. 

Anmälan

För att anmäla sig till en av våra kurser går du in här. Du får en bekräftelse direkt om du haft fått en plats eller om du står på reservlistan. Platserna fördelas i turordning efter tiden du anmäler dig. I mån av plats kan även andra medlemmar i Journalistförbundet och ickemedlemmar gå våra kurser. Men då tar vi ut en avgift. Hur stor den är varierar från kurs till kurs. 

Avbokningsregler

Det är viktigt att komma ihåg att din kursanmälan är bindande. Märker du att du inte kan komma mejlar du till frilanskurser@sjf.se så snart som möjligt. Då stryks ditt namn från deltagarlistan. Efter ett visst datum kan man dock inte längre avanmäla sig kostnadsfritt.

För kurser som genomförs på plats i en lokal så gäller det att du avbokar dig senast sju dagar före kursen. Annars tar vi ut en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr. Är du inte frilansmedlem debiteras du hela den aktuella kursavgiften inklusive moms.

För webbsända kurser med begränsat antal platser är sista tid för kostnadsfri avanmälan 48 timmar innan kursen startar. Avanmäler du dig efter det gäller samma regler som för kurser som genomförs på plats. För webbsända kurser där deltagarantalet är obegränsat tar vi inte ur några avgifter, men vi ber dig ändå att avanmäla dig om du inte kan komma. Det underlättar vårt administrativa arbete. 

Undantag

Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen. Eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Information

Har du frågor om någon speciell kurs, platstillgång, anmälan eller vill du kanske önska en kurs? Mejla då frilanskurser@sjf.se

Övrigt

Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Vi lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas. 
 

Senast ändrad 6 september 2022