Foto: Theresia Viska

Valberedning

Att sitta i valberedningen i klubben eller sektionen kan vara både roligt och utmanande. Ett sätt att få arbetet att flyta smidigt och bra är att börja i tid och ha full koll på vad det innebär att sitta i styrelsen eller inneha andra förtroendeuppdrag. 

Valberedningen väljs precis som styrelsen på årsmötet. Vid det tillfället utses en av er till sammankallande. Det är inte tänkt att den personen ska göra allt jobb, men det är den personens ansvar att processen kommer igång och rullar som den ska. Här nedan har vi samlat några tips som underlättar ert arbete. 

Börja i tid

Det är lätt hänt att man lite yrvaket börjar med valberedningsarbetet några veckor före årsmötet. Då brukar det bli stressigt och man kanske inte hinner tänka igenom sitt förslag ordentligt. Inom Journalistförbundet sker de flesta årsmöten någon gång under tidig vår, så det bästa är om ni inleder ert arbete någon gång i november. Då hinner ni prata ihop er och få koll på läget om det skulle behövas få fram kandidater till någon av de tyngre posterna. 

Glöm inte de andra posterna

Det är lätt att tror att ni som valberedning bara ska föreslå ny styrelse. men glöm inte att ni också har som uppdrag att föreslå revisorer, skyddsombud och arbetstagarrepresentanter till bolagsstyrelsen. 

Ta kommando över processen

Kom ihåg att ni arbetar på uppdrag av medlemmarna. Det betyder att det är ni som bestämmer över valberedningens arbete. I vissa klubbar och sektioner händer det att ordföranden eller någon annan kontaktar er och säger hur många som vill sitta kvar och hur många kandidater ni därför ska skaffa fram. Lite som en beställning ungefär. Så ska det inte fungera. Bara för att någon vill sitta kvar är det inte säkert att det är det bästa för klubben eller sektionen. Ni är fria att föreslå vilken kandidat ni vill till vilken post som helst förutom om en person är vald på två eller flera år. Det här gäller både styrelseposter och de andra förtroendeuppdragen. 

Samla information

Delta gärna vid ett styrelsemöte. Då lär ni er mer om styrelsens verksamhet och ni märker också hur samarbetet fungerar. Men det är också bra att ni mejlar ledamöterna och ber dem berätta hur arbetet funkar. Det är viktigt att alla får chans att svara enskilt eftersom det kan finnas saker de vill ta upp som de inte vill säga i grupp. Här är några exempel på frågor att ställa:

  • Vill du sitta kvar i styrelsen?
  • Kandiderar du till någon annan post än den du haft det senaste året?
  • Vad har funkat bäst?
  • Finns det något att förbättra?
  • Saknas det någon speciell kompetens i styrelsen?
  • Är arbetet jämnt fördelat?
  • Du som är nyvald, har du fått en bra introduktion till ditt uppdrag?

 

Håll koll på representationen

Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ska representera alla medlemmar. Diskutera och fundera på vilka grupper som är representerade i er styrelse. Vilken slags mångfald finns eller saknas – och vad kan det tänkas bero på? Det kan också vara bra att tänka några år framåt i tiden. Är alla styrelseledamöter lika gamla eller har alla suttit under en lång tid? Då kan det vara läge att försöka få in nya kandidater innan hela gänget försvinner samtidigt från arbetsplatsen eller frilanslivet.

Läs på om uppdragen

Det kan ibland vara svårt att få folk att tacka ja till ett uppdrag. Be därför styrelsen skriva en kort beskrivning över vad som förväntas av den som blir vald. Det är lättare att tacka ja till något om man vet vad som ingår i uppdraget och hur mycket tid man förväntas lägga ner. Är den tilltänka kandidaten osäker kring föreningsarbete rent generellt går det att läsa på om de olika uppdragen här på hemsidan. Var också redo att peppa de tilltänkta personerna så att de förstår till exempel hur kul, intressant och utmanande uppdraget kan vara.

Argument för att bli förtroendevald (anställd)

Argument för att bli förtroendevald (frilans)

Var öppen för olika typer av engagemang

Det dyker ofta upp personer som gärna vill engagera sig, men inte riktigt är säker på om hen vill sitta med i styrelsen. Kolla av med den sittande styrelsen om det finns något bra sätt att ta hand om sådana personer. Finns det någon avgränsad uppgift eller specifikt projekt de kan engagera sig i? När personen fått prova på hur det är att engagera sig i verksamheten, är det inte omöjligt att hen känner sig redo att ta steget in i styrelsen längre fram.

Senast ändrad 2 april 2024