Efter en konflikt

En konflikt kan upphöra genom att parterna på eget initiativ återupptar förhandlingar och kommer överens om ett avtal. Efter en medling kan en konflikt upphöra genom att parterna godtar slutbudet från medlaren.

När konflikten är slut ska arbetet på företaget återupptas utan dröjsmål. Den centrala och lokala konfliktorganisationen informerar alla berörda, så att du kan återgå till arbetet och avbryta konfliktåtgärderna. Därför är det viktigt att du kan nås via privata mobiltelefonnummer och e-postadresser.

Senast ändrad 25 april 2024