Vad kan facket göra?

Ingen journalist ska behöva känna sig otrygg eller trakasserad på sin arbetsplats. Tillsammans kan vi bidra till förändring och stoppa sexuella trakasserier.

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Journalistförbundet kommer aldrig att acceptera kränkningar i någon form på våra arbetsplatser. Vi uppmanar alla förtroendevalda inom Journalistförbundet att aktivt jobba med dessa frågor på arbetsplatserna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Vad kan facket göra?

  • Journalistförbundet har en viktig roll på arbetsplatserna, både för att stötta våra medlemmar i frågor om sexuella trakasserier och andra former av diskriminering, och för att se till att arbetsgivaren tar sitt ansvar och att samverka med arbetsgivaren. Till exempel vid upprättandet av en jämställdhetsplan eller i arbetet med aktiva åtgärder.
  • Journalistförbundets förtroendevalda ska vara tydliga med att alla medlemmar kan vända sig till förbundets representanter i frågor som handlar om sexuella trakasserier. De förtroendevalda ska hantera frågorna på ett seriöst och förtroendefullt sätt, och verka för att medlemmarna får den hjälp som behövs i varje enskilt fall. Större klubbar kan utse särskilda förtroendevalda att fungera som jämställdhets- eller likabehandlingsombud.
  • Vi behöver vara uppmärksamma på att personer med otrygga anställningsformer kan vara extra utsatta. De kan också ha extra svårt att känna att de kan delge sina erfarenheter utan att riskera att drabbas av negativa konsekvenser.
  • Journalistförbundet centralt, via ombudsmän och rådgivare i förhandlingsjouren, tar också emot frågor kring sexuella trakasserier.
  • Journalistförbundet kan inleda förhandlingar med arbetsgivare, om problemen inte åtgärdats på arbetsplatsen. Vi ska också utbilda våra förtroendevalda i frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och hur dessa hanteras ur ett fackligt perspektiv.

Läs mer!

TCO:s ”Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier” (2013)

Diskrimineringsombudsmannens temasidor om trakasserier och sexuella trakasserier

Senast ändrad 1 mars 2024