Så betalar du skäligt 

Köper du in frilansmaterial? Då är det viktigt att du betalar skäligt. Vi har tips och råd hur du bör räkna.  

Vad ska man egentligen betala när man köper in material från en frilans? En av de mest grundläggande sakerna är att man måste förstå att köpa material från en frilans och från en anställd inte bara handlar om skillnaden i att betala lön eller betala en faktura. 

 

Som arbetsgivare har du många andra kostnader för din personal utöver deras lön. Det är allt från arbetsutrustning och lokal, till semesterersättning, pensionsavsättningar och mer allmänna kostnader som växel, kaffeautomater och vidareutbildning. Alla dessa kostnader måste frilansen själv bekosta med de medel hen får in via sina fakturor. Som uppdragsgivare har du också möjlighet att bara använda dig av en frilans under en mycket begränsad tid, dvs att vara frilans är en osäkrare tillvaro än att vara anställd.  

 

Det här betyder att du som uppdragsgivare måste vara bredd på att betala ett högre arvode för ett uppdrag än vad en anställd får i lön för samma uppdrag. Annars blir det frilansen som får finansiera alla kringkostnader utan att få kompensation för detta, medan du som uppdragsgivare får en mycket lägre totalkostnad.    

 

För att hitta rätt nivå på arvode rekommenderar vi att du använder dig av Frilansrekommendationen. Den har ett timarvode som är kopplat till genomsnittslönen för kategorin anställda reportrar och fotografer i Stockholm. Frilansrekommendationen höjs varje år och kollektivavtalets nivå. Vi rekommenderar därför alla frilansar som har längre uppdrag att göra årliga höjningar.  

 

Om du vill räkna själv på vad som kan vara ett rimligt arvode kan du använda dig av Frilanskalkylatorn. Den har två uträkningsmodeller. Man dels räkna ut vad ett visst arvode skulle motsvara i månadslön, dels se hur mycket en frilans bör fakturera för att få ut en viss månadsinkomst.  

 

Du kan också kontakta oss i Frilansjouren så berättar vi mer. 

 

 

Senast ändrad 11 mars 2024