Frågor och svar om beslutet att införa digitala presskort

I och med lanseringen av digitala presskort har Journalistförbundet fått frågor om beslutet. Vi har samlat många av svaren här. 

Du kan också läsa frågor och svar om hur du använder ett digitalt presskort, säkerhet och arbete utomlands här. 

Varför har förbundsstyrelsen tagit beslut att utfärda digitala presskort?

När förbundsstyrelsen tagit beslut om presskorten har de bland annat utgått från behov om ökad tillgänglighet, förbättrad säkerhet och att förbundet ska vara kloka med sina pengar. Förbundsstyrelsen vill hålla nere medlemsavgifterna så långt det är möjligt.

Hur blir presskortet mer tillgängligt med ett digitalt presskort?

Vårt nya digitala presskort kan du aktivera var du än bor i Sverige och du kan oftast använda presskortet redan samma dag. Detta kan vara avgörande om du plötsligt inser att du behöver kunna legitimera dig som journalist eller på annat sätt visa att du är yrkesverksam i mediebranschen. 

Med de fysiska presskorten behövde du som medlem besöka en av våra egna presskortshandläggare för att få ett presskort några veckor senare. Även om vi haft över 50 presskortshandläggare i Sverige, har vi inte kunnat täckta alla delar av Sverige. Detta innebar för många långa resor som tog tid eller att medlemmar avstod från att ansöka om ett presskort.

På vilket sätt skulle ett digitalt presskort vara säkrare än ett fysiskt presskort?

Det fysiska presskortet är säkert på många sätt, men det har också sina brister. Till exempel är det svårt att kontrollera om det är giltigt eller inte. 

Under 2023 spärrade Journalistförbundet över 200 fysiska presskort tillika ID-kort för personer som slutat vara medlemmar i Journalistförbundet. Presskorten som spärrats är varken längre giltiga som ID-kort eller som presskort. 

Till skillnad från medieföretag som direkt när någon slutar på medieföretaget tar tillbaka presskortet, har inte vi den möjligheten. Vi ber alla som avslutar sitt medlemskap att skicka tillbaka presskort, men endast en handfull varje år följer förbundets krav. Detta trots att det fysiska presskortet är förbundets egendom. 

Att det fysiska presskortet är spärrat framgår inte heller på självaste kortet. På kortet står det fortsatt att det är giltigt till ett förbestämt datum. Det finns inte något enkelt sätt för en arrangör eller kontrollant att få kortets giltighet bekräftad, vilket gör det möjligt för icke-medlemmar att fortsatt använda det som presskort och ID-kort. 

Det digitala presskortet har också sina fördelar och nackdelar. 

Det finns dock flera möjligheter för en kontrollant eller intervjuperson att avgöra om ett digitalt presskort är äkta och giltigt. Bland annat:

  • Det digitala presskortet kan verifieras genom att skannas med en annan Freja-app.
  • Verifiering kan ske genom en kontrollportal på Frejas hemsida.
  • Presskortet har aktiva säkerhetsfunktioner i ID-skärmen vid visuell kontroll.

Det digitala presskortet kan vi också spärra. I ett sådant fall kan vi återkalla det direkt från den som inte längre är medlem. Det försvinner alltså från Freja eID. 

Varför är införandet av digitala presskort ett sätt att vara klok med förbundets pengar?

Om Journalistförbundet fortsatt med fysiska presskort hade vi som förbund behövt göra ekonomiska investeringar som hade inneburit stora kostnadsökningar. Något som hade påverkat förbundets hela ekonomi. 

I samband med att företaget som tillverkat våra fysiska presskort med kort varsel 2023 meddelat att de skulle övergå till en ny datoriserad ansökningsprocess gjordes en uträkning på vad självaste övergången skulle kosta. Den utgick från att vi fortsatt skulle erbjuda samtliga medlemmar SIS-märkta fysiska presskort. Enbart övergången skulle kosta drygt 1 miljon kronor. 

De två stora posterna var teknik till och utbildning för förbundets 55 presskortshandläggare. I denna uträkning ingick inte kostnader för teknik eller utbildning för förbundskansliets personal. Inte heller en kraftigt höjd avgift till presskortstillverkaren för varje tillverkat presskort, porton eller löner. Medlemmar skulle dessutom fortsatt personligen behöva besöka våra presskortshandläggare, utifrån gällande regelverk för hantering av SIS-kort. 

Hur mycket billigare är det digitala presskortet för Journalistförbundet jämfört med vad det fysiska presskortet kostat?

Exakt med hur mycket kostnaden för presskort kommer minska återstår att se. Vi kommer till exempel inte längre ha samma kostnader för tillverkning av fysiska presskort, porto eller löner till våra egna presskortshandläggare. 

Däremot har vi haft kostnader som tillkommit för att anpassa vårt medlemsregister och vår hemsida inför lanseringen av det digitala presskortet.

Precis som tidigare kommer det framöver finnas löpande kostnader på förbundets kansli för arbetet med presskort. 

När började förbundet undersöka om det var möjligt att utfärda digitala presskort?

Förbundsstyrelsen började undersöka möjligheterna 2022. Detta efter att den statliga ID-kortsutredningen några år tidigare föreslagit till regeringen att SIS-märkta ID-kort inte längre skulle godkännas som fysiska identitetshandlingar.

Som förbund hade vi också under pandemin haft problem med att vi tidvis inte kunnat utfärda fysiska presskort på grund av risk för smitta. 

Varför valde Journalistförbundet att samarbeta med Freja eID?

Vi ville hitta en leverantör som kunde erbjuda ett säkrare sätt för oss att utfärda och hantera medlemmarnas presskort. I Freja kunde vi hitta en leverantör som erbjöd en statligt godkänd mobil e-legitimation som kunde användas för identifiering. Freja erbjuder även företag, föreningar och organisationer ett organisations-ID, som är kopplat till en ID-handling. Vårt nya presskort är just ett sådant organisations-ID. 

Jag har aldrig hört talas om Freja eID. Är Journalistförbundet ensamma om att använda Freja?

Freja eID hade i början av 2024 1 miljon användare i Sverige. Freja eID kan till exempel användas likt bank-ID för att logga in på en sida eller bekräfta din identitet digitalt eller vid en fysisk ID-kontroll.

På Frejas hemsidan kan du se många av de företag, myndigheter och organisationer som är kunder hos Freja och använder deras tjänster. Till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Riksidrottsförbundet. 

Journalistförbundets medlemmar är inte heller ensamma om att ha sin tjänstelegitimation, i vårt fall ett presskort, hos Freja. Bland de som använder Frejas tjänstelegitimationer finns kommuner, lärosäten och företag.

Svenska Fotografers Förbund har också slutat utfärda fysiska presskort och i stället övergått till digitala presskort från Freja. Även Sveriges Advokatsamfund kommer börja utfärda ett digitalt ID-kort för advokater, i samarbete med Freja.

Varför väljer Journalistförbundet inte att samarbeta med medieföretag, föreningar eller andra fackförbund för att fortsatt kunna utfärda även fysiska svenska presskort? 

Vi har tidigare haft ett samarbete med föreningen Pressfotografernas Klubb, PFK. Detta innebar att vi utfärdade fysiska presskort till deras medlemmar. För att kunna utfärda presskorten fick vi tillgång till deras medlemsregister. Däremot fick inte PFK Sverige ta del av uppgifter från vårt medlemsregister. I dag är föreningen PFK Sverige en del av förbundet, så avtalet är inte längre aktuellt. 

Om vi skulle inleda ett nytt samarbete och till exempel utfärda presskort till medlemmar till ett annat fackförbund skulle vi också behöva få tillgång till deras medlemsregister. Och det motsatta om fackförbundet skulle utfärda våra presskort. Det samma skulle gälla liknande samarbeten med medieföretag. Det vi måste förhålla oss till, och som försvårar samarbeten, är att medlemskap i fackförbund är en känslig personuppgift. Vilket innebär stränga regler och extra höga krav gäller för hantering av våra medlemsuppgifter. 

Varför kan inte medlemmar som vill ha ett fysiskt presskort få ett om de betalar själva?

En sådan kostnad skulle bli väldigt hög för den enskilda medlemmen. Redan hösten 2023 behövde vi höja kostnaden för ett fysiskt presskort till mer än 700 kronor pågrund av höjda kostnader från tillverkaren. Detta för de medlemmar som ville ha ett nytt presskort trots att de redan hade ett giltigt presskort. 

Skulle vi behöva lägga till kostnaden för den stora investering som behövs för att datorisera ansökningsprocessen kommer priset för ett fysiskt presskort tillika ett SIS-märkt ID-kort bli oerhört kostsamt för de medlemmar som vill betala på egen hand.

Som en jämförelse kostar ett fysiskt nationellt ID-kort 400 kronor. 

Vilka reaktioner har beslutet om digitala presskort fått?

Det har kommit både negativ kritik och positiva reaktioner. Vilket kan ses som naturligt när vi lanserar något helt nytt. Vi är mitt i en övergångsperiod och personal på förbundets kansli försöker hantera de frågor och problem som uppstår. 

Den negativa kritiken har bland annat handlat om att det inte längre går att få ett fysiskt svenskt presskort, att det nya presskortet inte känns helt säkert och att ett digitalt presskort inte kommer gå att använda utomlands. Eftersom det digitala presskortet inte är ett ID-kort, har medlemmar ibland behövt komplettera med ett fysiskt ID-kort, vilket upplevts negativt. Har du haft problem vill vi att du mejlar oss på presskort@sjf.se

De positiva reaktionerna har bland annat kommit från medlemmar som äntligen kunnat hämta ut ett presskort, eftersom det blivit enklare och mer tillgängligt. Positivt att presskortet varit enkelt att använda på platser i Sverige men även utomlands. Samt positiva reaktioner från arrangörer om att presskortets äkthet nu går att kontrollera.

Under de två första månaderna hämtade drygt 1000 medlemmar hem ett digitalt presskort. 

Är vi i Sverige först med att införa ett digitalt presskort?

Nej. Journalistförbundet i Finland har sedan några år tillbaka ett digitalt presskort. 

Varför gör vi inte som i Finland och även erbjuder ett enkelt fysiskt plastkort? 

Det stämmer att finska Journalistförbundet även utfärdar ett fyskiskt medlemskort med ordet press. Vi i svenska förbundet har tittat på detta, men valt att inte införa detta i samband införandet av ett digitalt presskort.

Vi i Sverige har däremot valt att låta våra fysiska presskort tillika ID-kort vara fortsatt giltiga som presskort. Detta utifrån kortets giltighetstid. Det innebär att flera hundra medlemmar fortfarande år 2028 kommer ha ett sådant fysiskt presskort.

I Sverige har vi också fortsatt ett fysiskt internationellt presskort, vilket inte finska förbundet erbjuder sina medlemmar. 

Det positiva med ett nytt enkelt fysiskt presskort skulle vara att de som inte vill ha ett digitalt presskort eller ett fysiskt internationellt presskort skulle kunna skaffa ett sådant. 

Däremot skulle ett nytt enkelt fysiskt presskort innebära flera utmaningar och kostnader. Vi skulle bland annat få nya problem med att personer som inte längre är medlemmar fortsatt innehar ett presskort från Journalistförbundet.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Du kan mejla oss på Journalistförbundet på adressen presskort@sjf.se om det gäller frågor som rör det nya digitala presskortet och hur det påverkar dig som medlem. 

Har du frågor om de fysiska presskorten eller internationella presskort, hittar du kontaktuppgifter här.

Har du frågor som bäst bevaras av Freja, så kan du hitta kontaktuppgifter till Freja här.

 

Senast ändrad 25 april 2024