Film om offentlighet, öppenhet och insyn

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp driver på olika sätt frågor som värnar offentlighet, öppenhet och insyn. I filmen nedan kan du höra mer om dessa frågor.

Hur fungerar den svenska offentlighetsprincipen i dag?

Sverige värnar och är stolt över offentlighetsprincipen, men tyvärr finns det stora problem med hur insynen i praktiken fungerar. En utvidgad sekretess begränsar möjligheten att ta del av information. Verksamheter som tidigare drevs av det offentliga privatiseras, vilket omöjliggör insyn.

Hur kan vi skydda våra källor?

Ny teknik har revolutionerat nyhetsförmedlingen men tyvärr innebär det utmaningar när det kommer till att skydda källor digitalt. På många håll i samhället breder tystnadskulturen ut sig. Ett meddelarskydd som omfattar fler skulle kunna vända den utvecklingen.

Medverkande:

Nils Funcke, expert i yttrandefrihetsfrågor, medlem av Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 
Negra Efendic, reporter Svenska Dagbladet
Jack Werner, Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, fokuserad på källkritik på Sociala medier
Sus Andersson, före detta medlem av Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, expert på källskydd

Speakerröst: Anna Hedenmo

Läs mer om Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Senast ändrad 18 mars 2020