Etermedieavtal

Arbetar du med radio eller tv, men inte inom Public Service? Då kan du omfattas av det kollektivavtal som kallas etermedieavtalet. Det innebär att du får bättre villkor inom många områden. Bland annat får du arbetstidsförkortning för arbete på natten. Du får också ersättning för övertidsarbete, alternativt högre lön eller ytterligare semester.

Det finns många lagar som styr i arbetslivet. Ovanpå de lagarna ligger kollektivavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare. I ett kollektivavtal regleras allmänna anställningsvillkor och lön. Ett företag som inte har kollektivavtal behöver enbart följa lagarna – vilket innebär sämre villkor för de anställda och ingen reglering för lägstalön eller lönehöjningar.

För dig som jobbar med radio och tv (som inte är Public Service) gäller Journalistförbundets kollektivavtal som vi har förhandlat fram med Medieföretagen för att du ska få så bra villkor som möjligt. Här nedan några exempel på intressanta punkter i avtalet:

  • Arbetstidsförkortning för arbete på natten
  • Ersättning för övertidsarbete, alternativt högre lön eller ytterligare semester
  • Anställningsformer

Var gäller avtalet?

Avtalet gäller för medarbetare, anställda för huvudsakligen journalistiska arbetsuppgifter som arbetar med radio och teve vid företag anslutna till Medieföretagen. Detta avtal träder i kraft avseende medlem i Medieföretagen först sedan överenskommelse (så kallad inkoppling) därom träffats mellan Medieföretagen och Journalistförbundet. Om du är osäker på om företaget du ska anställas på har kollektivavtal kan du enkelt kolla det med oss på Journalistförbundet.

När gäller avtalet?

För perioden från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. För varje år räknas lönenivåerna upp enligt avtalet. När avtalet gått ut förhandlas det om.

Vad gör du om företaget inte vill följa avtalet?

Då kontaktar du din lokala klubb eller Journalistförbundet Rådgivning

Allmänt om kollektivavtal

Kollektivavtalen garanterar trygghet och goda villkor till dig som är anställd. Avtalen innehåller regler om löneökningar, ersättningar för övertid och obekväm arbetstid, avsättningar till tjänstepension och extra tjänstepension (så kallad flexpension), och mycket mera. Journalistförbundets kollektivavtal ger dig också rätt att studera på Fojo och att kunna luta dig mot de yrkesetiska reglerna i ditt dagliga arbete. Avtalen värnar också din journalistiska upphovsrätt.

Senast ändrad 18 mars 2024