Löneförmåner

Du kan förhandla dig till, eller få ta del av, olika löneförmåner. En individuell förmån är svårare för arbetsgivaren att dra tillbaka än en gruppförmån.

Individuella förmåner

En individuell förmån kan …

  •   … vara inskriven i ditt anställningsavtal.
  •   … bli en del av anställningsavtalet genom överenskommelser under anställningen.
  •   … komma dig till godo genom kollektivavtal.

Typiska exempel på individuella förmåner är den lön man kommit överens om, pensionsvillkor och extra semesterdagar. Normalt brukar även tjänstebil betraktas som en individuell förmån. Dessa förmåner kan arbetsgivaren inte ensidigt dra tillbaka.

Gruppförmåner

Typiska exempel på gruppförmåner är fruktkorg, fri massage, träningskort och rikskuponger. Dessa typer av förmåner kan arbetsgivaren ensidigt dra tillbaka, även om en förändring i de flesta fall måste föregås av MBL-förhandling.

Tidningsförmån

Om din arbetsgivare står för en dagstidningsprenumeration som kommer hem till dig behöver inte förmånen beskattas. Detta gäller om tidningen är av väsentlig betydelse för ditt arbete.

Tips! Mer info hos Skatteverket

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om till exempel vilka summor som gäller för traktamente i år, samt räkna ut det aktuella förmånsvärdet på just din tjänstebil.

Senast ändrad 29 februari 2024