Avbryta semester

Det finns ingen ensidig rätt att ändra beviljad semester eller avbryta en pågående ledighet, men du kan alltid ta en diskussion med arbetsgivaren om detta. Ett undantag finns då semester infaller under uppsägningstid som är max sex månader och du har sagts upp på grund av arbetsbrist. Då har du rätt att avstå från att vara ledig och istället få ut dagarna som semesterersättning.

Senast ändrad 1 mars 2024