Starta företag

När du ska komma igång med din frilansverksamhet behöver du fundera på i vilken form du ska bedriva det. Här listar vi de former som kan vara bra att känna till.

Enskild firma

Det här är den vanligaste formen att bedriva verksamhet bland Journalistförbundets frilansmedlemmar och det är den enklaste företagsformen att börja med. Den passar ofta bra eftersom man sällan har så mycket utrustning eller tar stora personliga risker i företaget. Bokföringen är något enklare än i ett aktiebolag och egenavgifterna (skatten) som du betalar är lägre än när du startar aktiebolag, men det finns också vissa nackdelar. Du kan inte göra samma typ av avdrag, som för friskvård och möjligheter till utdelning är annorlunda.

Det är inte ett krav att ha ett särskilt bankkonto för firman, men vi rekommenderar det för att förenkla bokföringen och hålla isär din rent privata ekonomi mot det som du tar in i företaget.

I grunden är det tre krav som behöver vara uppfyllda för att du ska anses bedriva näringsverksamhet som privatperson: självständighet, varaktighet och vinstsyfte. 

  • Självständighet –arbetet får inte utföras under något som liknar anställningsförhållanden. Läs mer om skillnaden på anställning och uppdrag här: 
  • Varaktighet – tanken är att det ska finnas någon slags regelbundenhet och att det inte är tillfälligt. Det kan förstås vara svårt att veta innan du kommit igång, men är tanken att du ska fortsätta ska det inte vara något hinder mot att komma igång med enskild firma.
  • Vinstsyfte –betyder att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ett ekonomiskt utbyte, det vill säga på sikt beräknas gå med överskott (beskattningsbar inkomst). Det viktiga i sammanhanget är syftet, inte vad verksamheten faktiskt lyckas med.


När du sedan ansöker om F-skatt är det bra att kunna visa upp ett antal olika uppdragsgivare, men inte något absolut krav. I ansökan om F-skatt bör man ändå ange att målet för verksamheten på sikt är att arbeta för många olika uppdragsgivare. De allra flesta ansöker om FA-skattsedel så kan man också hoppa in som anställd om man skulle vilja varva. Vi rekommenderar också att du väljer en karensdag eftersom det skiljer förhållandevis lite i skatt och det ger ett bra skydd om du blir sjuk.


Aktiebolag

När man varit igång ett tag och fått en högre omsättning kan det vara aktuellt att starta aktiebolag. Det kan också vara en bra idé redan från början om du har fått ett större uppdrag och vet att du kommer att vara aktiv i företaget. När du startar aktiebolag blir du anställd i ditt eget företag.


För att starta aktiebolag behöver du ett aktiekapital för att starta upp på 25 000 kronor. Det fungerar som en säkerhet så att det alltid finns pengar i företaget.


Det blir lite mer administration när du startar aktiebolag, du behöver en bolagsordning och en styrelse. Och sedan även registrera företaget för F-skatt och moms. Men ett aktiebolag är en egen juridisk person och du sammanblandar aldrig din privatekonomi med företagets. 

Skillnader mellan aktiebolag och enskild firma

Några saker att tänka på är att generellt är skattesatsen något lägre när du har enskild firma, men med aktiebolag har du andra möjligheter till avdrag och avsättning i företaget. Behöver du köpa mycket utrustning kan det vara att föredra att ha aktiebolag eller om du planerar att kanske anlita andra senare. Det kan också fungera bättre med socialförsäkringen om du har aktiebolag eftersom du då räknas som anställd, men enskild firma är en väldigt enkel företagsform och passar många frilansjournalister.

Handelsbolag

I ett handelsbolag behöver ni vara två eller fler för att starta, det kan fysiska personer, föreningar eller företag. Man bestämmer vem som har rätt att företräda företaget och ingå avtal. Alla delägare ansvarar solidariskt för företaget, det vill säga om någon part drar på handelsbolaget stora skulder kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Mer information om hur du startar företag och vad de olika formerna innebär hittar du på verksamt.se.

Ekonomisk förening

Är egentligen inte ett företag, men kan vara ett alternativ om ni är minst tre som vill arbeta tillsammans i ett kooperativ. I grunden handlar det om att tillvarata era gemensamma ekonomiska intressen, som skulle kunna vara en anställning exempelvis. Läs mer om att starta ett kooperativ: coompanion.se

Egenanställning

Kommer du bara att ta enstaka frilansuppdrag kan egenanställning vara ett alternativ, men det är en dyr lösning om du får in många eller större uppdrag. Det kan vara ett alternativ om du vill prova på att frilansa, men du kan i regel inte göra avdrag på det du köper in och får betala en avgift till egenanställningsförtaget. Juridiskt betraktas du som anställd, men det är också en juridisk gråzon kring arbetsgivaransvaret och ingenting vi rekommenderar att du använder dig av på heltid under en längre period.


 

Senast ändrad 11 mars 2024