Arvodesguiden

Arvodesguiden är en tjänst för dig som är frilansmedlem* eller studerandemedlem i Journalistförbundet. Här kan du se vad andra frilansar har fått betalt för ett uppdrag eller rapportera in egna arvoden.

Arvodesguiden hjälper dig att hitta kunder som betalar bra och vilka du bör undvika som betalar dåligt. Systemet bygger på att alla medlemmar är med och lämnar rapporter. Genom att alla tillsammans lämnar så många rapporter som möjligt blir databasen ett bra verktyg att använda för varje enskild frilansjournalist.

För att få tillgång till guiden behöver du vara frilansmedlem* eller studerandemedlem i Journalistförbundet, och inloggad.

Bli medlemLogga in

* Gäller även övriga medlemmar som betalar serviceavgift.

Så kan du som frilans ha nytta av Arvodesguiden

  • Genom att söka bland rapporterna kan du se vilka arvoden olika köpare betalat till andra frilansar. Det hjälper dig att prioritera vilka kunder som är värda att vända sig till, och vilka som är bäst att undvika.

  • Du kan också göra sökningar utifrån till exempel ämnesområde eller produktionstyp för att se hitta intressanta kunder. Om du planerar att göra ett reportage om ett visst ämnesområde kan du få reda på vilka kunder som finns inom området och vilka som betalat bra tidigare.

  • Genom att rapportera om en kunds arvodesnivåer uppmuntrar du andra att ta minst lika bra betalt. Därmed minskar risken för att andra tar uppdrag för lägre taxa.

  • Tack vare funktionen ”Mina rapporter” kan du hålla koll på vad du tagit betalt för dina tidigare uppdrag och kunder. Du kan också se statistik över hur dina arvoden utvecklats över tid samt vilka kunder, ämnen och produktionstyper som visat sig vara mest lönsamma.

  • Genom att titta på statistiken under ”Alla rapporter” kan du se hur lönsamheten ser ut för alla användare beroende på publikationsform, produktionstyp och ämne.

Du som är medlem kan även söka i Journalistförbundets lönestatistik.