Konfliktersättning till medlemmar

Vid en konflikt är det viktigt att du som medlem fortsatt ska kunna ha en inkomst. Som fackförbund har vi därför under de år vi inte befunnit oss i en konflikt samlat på oss en strejkkassa. Det är ur den som du som medlem kan få ersättning från vid en konflikt, om din arbetsgivare eller uppdragsgivare inte betalar ut en lön. 

Här två exempel:

  • Arbetsgivaren betalar vid en övertidsblockad ut lön som vanligt. Vid en sådan stridsåtgärd betalas därför ingen konfliktersättning ut från förbundet.
  • Vid strejk eller lockout betalar däremot arbetsgivaren inte ut lön och Journalistförbundets medlemmar får då ersättning för inkomstbortfall av Journalistförbundet.

Beslut tas av förbundsstyrelsen

Det är Journalistförbundets förbundsstyrelse som beslutar om de ersättningsregler som ska gälla vid varje konflikttillfälle. Ersättningen baseras på din bruttolön som medlem vid konfliktens utbrott och är enligt lag skattefri. Därför motsvarar ersättningen lönebortfallet efter skatt, beräknat på hela inkomståret. Du hittar blanketter och mer information om konfliktersättning här på sjf.se.

Lämna blankett till lokala klubben

När du fyllt i en blankett om konfliktersättning, ska den lämnas in till den lokala konfliktkommittén eller fackliga ombud på din arbetsplats. Exakt hur det går till på din arbetsplats, bestämmer den lokala fackklubben. Finns det ingen fackklubb, så skickas blanketten in till förbundets centralt. Information finns på blanketten. 

Viktigt vara medlem

För att få konfliktersättning måste du vara medlem när konflikten bryter ut. Det är möjligt att bli medlem under hela varseltiden, fram till det klockslag konflikten bryter ut, och därmed få konfliktersättning. Nya medlemmar som inträder i förbundet efter tidpunkten för konflikten är fortfarande välkomna i Journalistförbundet men får ingen konfliktersättning.

Senast ändrad 25 april 2024