Yrkesetiska nämndens beslut

Publicerad 17 januari 2019

Yrkesetiska nämnden samlas 4-6 gånger årligen och behandlar då de anmälningar som har inkommit.

På denna sida kan du hitta sammanfattningar av beslut som nämnden har fattat. Tanken är att besluten ska kunna fungera som etisk vägledning.

Vid frågor kring beslut och önskan om att ta del av nämndens protokoll kontakta nämndens sekreterare Justus Bennet via e-post jb@sjf.se eller telefon 08-613 75 03.

Senast ändrad 18 mars 2020

Dokument