Intressemedlemskap i annan klubb

Som medlem i Journalistförbundet kan du tillhöra flera klubbar samtidigt. Genom att bli intressemedlem i en klubb kan du som är bemanningsanställd, frilans eller senior delta i den klubbens verksamhet, trots att du organisatoriskt är medlem i en annan klubb. 

Syftet med intressemedlemskapet (i-medlemskap) är att öka kontakterna och den fackliga gemenskapen mellan medlemmar som har samma arbetsgivare/uppdragsgivare och att underlätta för den som byter eller blandar olika sätt att arbeta att upprätthålla kontakter med tidigare/blivande kolleger. 

Vem kan bli intressemedlem?

Du som är anställd i ett bemanningsföretag eller ett produktionsbolag är  organisatoriskt medlem i klubben på det företag där du är anställd. Om du är långvarigt uthyrd eller ofta återkommer till en viss arbetsplats (kundföretag) kan du också bli intressemedlem i klubben där.

Du som är anställd och frilansar vid sidan av anställningen kan bli intressemedlem i frilansklubben där du bor (eller i specialklubben för radio- och tv-frilansar, om det är inom det området du är verksam som frilans).

Om du är frilans och regelbundet och i stor omfattning arbetar för en viss redaktion kan du bli intressemedlem i arbetsplatsklubben där.

Om du är frilans och tar ett vikariat eller annan visstidsanställning, blir du  organisatoriskt medlem i arbetsplatsklubben där du är anställd, men kan om du vill också vara intressemedlem i din frilansklubb (i stället för att som tidigare helt lämna frilansklubben och övergå till arbetsplatsklubben). När du återgår till att vara frilans blir du förstås  organisatoriskt medlem i frilansklubben igen.

Du som är seniormedlem är organisatoriskt medlem i en av seniorklubbarna, men kan välja att vara kvar i din ”gamla” arbetsplatsklubb/frilansklubb som intressemedlem för att upprätthålla kontakterna med tidigare arbetskamrater. 

Ansök om intressemedlemskap

Vad innebär intressemedlemskapet?

En intressemedlem har rätt att delta i klubbens verksamhet, det vill säga rösta på årsmöten, skriva motioner och alla andra saker som en medlem får göra. Dock finns det begränsningar som följer av lagstiftningen. En arbetsplatsklubb har ingen laglig rätt, det vill säga kan inte kräva, att få förhandla med arbetsgivaren för den som inte är anställd i företaget (på grund av medbestämmandelagen, som bara gäller dem som är eller har varit anställda).

Klubbens förtroendevalda har ingen laglig rätt att arbeta för icke anställda intressemedlemmar på betald arbetstid.

En bemanningsanställd intressemedlem har heller ingen ovillkorlig rätt att delta i möten med sin intresseklubb på betald arbetstid. Det måste accepteras av både arbetsgivaren (bemanningsföretaget) och kundföretaget. En frilans kan hindras av en uppdragsgivare att delta i möten på en arbetsplats där han/hon inte är anställd.

Dessa frågor måste alltså lösas i samförstånd med berörda arbetsgivare/uppdragsgivare.

Vad kostar det att vara intressemedlem?

Det bestämmer den klubb där du blir intressemedlem, det är klubbarna själva som fattar beslut om klubbavgiften. Normalt är det samma klubbavgift som för övriga medlemmar (0-30 kronor/månad).

Kan jag vara fackligt aktiv som intressemedlem?

Du kan väljas till förtroendeuppdrag, om medlemmarna vill det. Men även här finns det juridiska begränsningar. Förtroendemannalagen gäller bara den som är anställd på arbetsplatsen. En arbetsgivare är alltså inte skyldig att bevilja ledighet och betala lön för fackligt arbete för dig om du inte är anställd i det företaget.

Senast ändrad 15 mars 2023