Pensionsförsäkring

Pensionssparande är nödvändigt för egenföretagare. Som frilans behöver du komplettera den allmänna pensionen från staten med eget långsiktigt sparande i någon form, annars kan det bli magert när du blir pensionär.

Du bör avsätta minst 4,5 procent av din inkomst som ersätter tjänstepensionen, men helst också en del utöver det som en sorts privat sparande. Alla som betalar in skatt har förstås rätt till den allmänna pensionen, men som systemet är uppbyggt är det nödvändigt att själv spara ytterligare för att få en rimlig pension. Det finns olika typer av sparande för pension och mycket beror på hur stor inkomst du har som egenföretagare. För att veta vad som passar just dig är det bäst att få personlig rådgivning.

Pensionsspara

Din taxerade inkomst för varje år ligger till grund för den allmänna pension som du i framtiden kommer att få från staten. Högsta pensionsgrundande inkomst är 8,07 prisbasbelopp. Aktuella belopp hittar du här. För den som har inkomster över gränsen kan avdrag för pensionssparande löna sig eftersom skatten blir lägre, men inte för den som har inkomster under gränsen eftersom ett avdrag då också sänker den framtida allmänna pensionen från staten.

Frilansarbete kombinerat med anställning

Om du kombinerar frilansarbete med inhopp som anställd måste du känna till vilka pensionsvillkor som gäller hos arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension. Är du född 1978 eller tidigare kan du dock tillhöra den äldre pensionsplanen i kollektivalen, ITP 2. I denna plan börjar tjänstepension sättas av efter tre månaders anställning och därefter med retroaktivitet från första anställningsdagen. Tillhör du ITP 2 och gör korta inhopp finns det därför en risk att dina anställningar inte kommer att medföra tjänstepension. Kolla detta med din arbetsgivare.

På webbplatsen www.minpension.se finns prognosverktyg som hjälper dig att själv räkna ut vad din framtida pension från staten och från tjänstepensionen kan bli. Alla de stora pensionsbolagen är anslutna. Uppgifter om din eventuella tjänstepension från tidigare anställningar kan för de flesta hämtas fram och räknas med, men när du frilansar måste du själv spara ihop till din tjänstepension med hjälp av någon form av sparande.

Sparande

Kapitalförsäkring är ett sparalternativ när inkomsten inte når över gränsen för maximal pensionsgrundande inkomst, 519 708 kronor eller 8,07 inkomstbasbelopp per år, 2019. Sparande i kapitalförsäkring är inte avdragsgillt och sänker därför inte den pensionsgrundande inkomsten för året och därmed inte heller den framtida pensionen från staten. Sparbeloppet beskattas heller inte när det betalas ut, däremot betalas en årlig avkastningsskatt.

Sparande i investeringssparkonto (aktier, fonder, värdepapper) är också ett alternativ som inte är avdragsgillt och därmed heller inte påverkar den pensionsgrundande inkomsten. Det blir ingen beskattning när pengarna tas ut, men varje år betalas en schablonskatt på sparkapitalet oavsett om kapitalet ökat eller minskat.

Privat pensionssparande i pensionsförsäkring eller fond är avdragsgillt och sänker skatten de år som sparandet pågår och kan vara lönsamt så länge avdraget inte gör att årsinkomsten blir lägre än maximal pensionsgrundande inkomst för respektive år. Sparkapitalet beskattas som inkomst när det betalas ut under pensionsåren.

Hur mycket en frilans behöver avsätta till pensionssparande är individuellt och beror bland annat på ålder, inkomst och tidigare anställningar. När du väljer sparform är det också viktigt att ta hänsyn till eventuella årsavgifter och fondavgifter som kan tillkomma. Det finns också andra sätt att spara på. För en del handlar det om att amortera på bostaden som en sorts pensionsförsäkring. Det gäller att undersöka olika alternativ som passar för just dig. Kom ihåg att det är svårt att få en bra pension om du har låg eller ingen inkomst. Jobba för att bygga upp en bra inkomst i första hand och pensionsspara därefter!

Information och rådgivning

Hos PP Pension kan du också kostnadsfritt få hjälp att räkna ut hur mycket som du behöver spara för att få en rimlig inkomst som pensionär (du måste inte teckna ett sparande). Du når dem på telefon: 077-551 75 00  eller mejl: journalistforsakring@sjf.se

PP Pension är den pensionskassa som i många år har förvaltat de flesta anställda journalisters tjänstepensioner. Även frilansar kan spara till pension hos PP Pension, i kapitalförsäkring eller avdragsgillt pensionssparande. PP Pension äger även ett antal fastigheter i Lund, Solna och Stockholm. Om du väljer du att spara minst 1 000 kronor i månaden kan du som en extra bonus även stå i PP Pensions bostadskö.

Information om den allmänna pensionen och om pensionssparande för egenföretagare hittar du också hos Pensionsmyndigheten på www.minpension.se och hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Senast ändrad 19 januari 2023