Webbverktyg mot hat och hot

På Hatochhot.se finns information, verktyg och tips på hur kollegor kan stötta varandra. Sajten ska hjälpa redaktioner att förebygga och hantera hat och hot. 

Hatochhot.se har tagits fram av Prevent, i samarbete med Journalistförbundet och Medieföretagen (Almega). Sajten är alltså särskilt utformad för redaktioner och journalister.

Du kan ta del av innehållet som enskild medarbetare, men den är också gjord för att man ska kunna jobba tillsammans för att förbättra arbetsmiljön. Utöver fakta innehåller webbsidan även verktyg för att stötta en drabbad medarbetare samt diskussionsövningar på gruppnivå.

Stödtrappan
Stödtrappan ingår i materialet på Hatochhot.se. Den visar olika steg man kan ta när en medarbetare som utsatts för hat och hot ska stöttas.

Prevent är en ideell förening som verkar inom arbetsmiljöområdet. Syftet för föreningen är att i samarbete med huvudmännen Svenskt Näringsliv, LO och PTK förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Senast ändrad 22 mars 2024