Foto: Journalistförbundet

Varje år delar Journalistförbundet ut olika stipendier. Det gör vi för att Journalistförbundet varje år får pengar i form av kopieringsersättningar/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access och CopySwede. Dessa pengar delar vi ut som stipendier till dem som bidragit till dessa ersättningar.

Behöriga att söka Journalistförbundets stipendier

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Nytt från september 2020: Även journalister som fått text eller stillbild publicerat på ett medieföretags webbplats är behöriga att söka Journalistförbundets stipendier. Läs mer här.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

För närvarande finns det inga pengar från CopySwede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i TV-produktion inte är behörighetsgivande. 

Ej medlem i Journalistförbundet
Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier.
Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.
Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Kontakt

Se under respektive stipendium vem du ska kontakta vid eventuella frågor eller mejla till stipendier@sjf.se.