Foto: Journalistförbundet

Varje år delar Journalistförbundet ut miljontals kronor i stipendier. Pengarna kommer från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. Stipendierna delas ut till personer som har bidragit till dessa ersättningar.

Journalistförbundets stipendier finansieras av upphovsrättsmedel från Bonus Copyright Access där vi är en av de 14 medlemsorganisationerna. Bonus uppdrag är att licensera upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter genom en så kallad kollektiv licensering till skolor, företag, myndigheter och organisationer. 

Med ett avtal från Bonus Copyright Access kan skolor, företag, organisationer och myndigheter lagligt kopiera och dela tryckt och digitalt material inom den egna verksamheten.

De ersättningar Bonus Copyright Access får in via avtalen betalar de sedan ut till sina medlemsorganisationer, bland annat till oss som vi betalar ut i form av stipendier. 

Det finns lagar och regler för hur vi ska fördela dessa upphovsrättsmedel. Vi behöver veta om de som söker våra stipendier de senaste tre åren haft artiklar eller foton i en svensk tidning, tidskrift eller på en svensk webbsida som kan ha blivit kopierade. Det gäller också om man har haft foton i svenska böcker som kan ha blivit kopierade. 

Man kan söka våra stipendier både som medlem och icke-medlem.

Läs mer här: Bonus Copyright Access - Upphovsrätt för skolor och arbetsplatser

Behöriga att söka Journalistförbundets stipendier

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (det vill säga tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webbplatser.  

Rätten att kopiera TV-program omfattas inte av dessa avtal. Vi får just nu inte pengar ifrån organisationen Copyswede som gäller kopiering ur TV-program. 

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av dessa andra medlemsorganisationer i Bonus: Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska tecknareSvenska Fotografers Förbund eller Läromedelsförfattarna kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Vänd dig till den organisation du är medlem i och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där. 

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Kontakt

stipendier@sjf.se.