Varje år delar Journalistförbundet ut olika stipendier. Det gör vi för att Journalistförbundet varje år får pengar i form av kopieringsersättningar/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access och CopySwede. Dessa pengar delar vi ut som stipendier till dem som bidragit till dessa ersättningar.

Nedan ser du vilka stipendier som Journalistförbundet utannonserar.

Behöriga att söka Journalistförbundets stipendier

Det är upphovsrättsliga regler som avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker (för texter/bilder tilldelas Journalistförbundet kopieringsersättningar/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access), och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5 (för tv-program tilldelas Journalistförbundet en mindre del upphovsrättsersättningar från CopySwede).

Du ska ha varit publicerad i tryckt skrift/medverkat i produktion av tv-program.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Kontakt

Se under respektive stipendium vem du ska kontakta vid eventuella frågor eller mejla till stipendier@sjf.se.