Semesterlön och -ersättning

När du är semesterledig får du semesterlön. Om du inte har haft möjlighet att ta ut semester få du i stället semesterersättning. 

Semesterlön med kollektivavtal

När du har semester får du din vanliga månadslön plus ett semestertillägg. Semestertillägget betalas vanligtvis ut från företaget vid samma tidpunkt varje år. Exempelvis i slutet av juni men allra senast i samband med att semesterdagarna tas ut.

Semestertillägget består av två delar. Den ena delen är 0,8 procent av månadslönen per semesterdag. Den andra delen är 0,5 procent av de rörliga lönedelarna per semesterdag. 

Rörliga lönedelar:

  • tillfälliga tjänsteställningstillägg
  • provision eller liknande rörliga lönedelar
  • ob-ersättning och liknande rörlig lönedel – om den inte har räknats in i månadslönen

Semesterlön utan kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal får du semesterlön enligt …

  • … sammalöneregeln: Din månadslön plus ett semestertillägg på 0,43 procent av månadslönen.

eller

  • … 12 procent av din lön under intjänandeåret, exklusive semesterlönen.

Semesterersättning med och utan kollektivavtal

Arbetsgivaren är skyldig att se till att du får ut din semester, men har det inte varit möjligt när semesteråret löper ut – exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet – har arbetsgivaren rätt att ge ut semesterersättning i pengar.

Semesterersättning är pengar som ersätter den semester som du har tjänat in men inte tagit ut, till exempel på grund av att ditt vikariat har löpt ut. Ersättningen är i första hand avsedd för den som slutar en anställning utan att kunnat ta ut intjänad semesterledighet.

Enligt kollektivavtal utgörs din semesterersättning av semesterlön och semestertillägget. Den räknas ut i två delar: 5,4 procent av månadslönen plus 0,5 procent av de sammanlagda rörliga lönedelarna per intjänad semesterdag.

Finns inget kollektivavtal är semesterersättningen 12 procent av intjänat belopp.

Senast ändrad 1 mars 2024