Frilanskurser

Som frilans är det viktigt att regelbundet utbilda sig och se till att ha rätt kompetens. Därför anordnar Journalistförbundet Frilans varje år mellan 25 och 30 kurser speciellt inriktade för dig som arbetar som frilans. De flesta är helt avgiftsfria och många går att se via webben. Varje år genomför vi också några mer fördjupande och avancerade kurser. Dessa måste på grund av skatteskäl beläggas med en avgift. 

Platserna till kurserna fördelas i turordning efter tiden du anmälde dig. Det finns ingen begränsning för hur många kurser du får gå, utan i mån av plats får man vara med på så många kurser man vill.

För vår planerings skull har vi en del regler och bestämmelser kring avanmälan och vad som händer om du blir sjuk. Läs mer: Regler och avgifter kurser

Övriga frågor och funderingar? Eller vill du kanske föreslå en kurs som du tycker fattas i vårt utbud? Läs mer: Vårt kursarbete. Du kan också kontakta frilanskurser@sjf.se

Tillgängliga kurstillfällen

Sista ansökningsdag passerad.

Grundkurs i miljö- och klimatjournalistik

Onsdag, 22 maj 2019 13.00 – 15.00 (2 timmar)
Plats: Webbsänd kurs, länk skickas efter anmälan Sista ansökningsdag: Onsdag, 15 maj 2019

Klimatfrågan är en av de frågor som diskuteras mest just nu. Här finns det stora möjligheter för frilansjournalister att hitta egna vinklar och ingångar. Den här kursen ger dig en bra introduktion till ämnet genom frilansjournalisten och biologen Samuel Avraham.

Att klimatet är en viktig fråga kan knappast ha undgått någon. Med tanke på de politiska beslut som redan tagis, till exempel har riksdagen slagit fast att Sverige ska ha netto-noll utsläpp till 2045, kommer den här omställningen bli allt mer dominerande de kommande åren. Men vad behöver man kunna för att också närma sig det här ämnet som frilansjournalist? Den frågan försöker vi svara på under den här introduktionen till klimat- och miljöjournalistik.
Här kommer vi att gå igenom begrepp som ekosystem, nyckelarter samt hur saker och skeenden hänger ihop och hur de i sin tur påverkar klimatet och miljön. Vi kommer också att titta närmare på vilka rapporter en journalist bör ha koll på och vad som händer på det politiska planet just nu. Tanken är du efter den här kursen ska känna dig trygg att på egen hand söka dig vidare inom det här området.

Mer ur innehållet:

  • De viktigaste internationella organen och organisationerna
  • Hur rapporterar man objektivt kring klimatfrågan?
  • Är miljö och klimat samma sak?

Kursledare
Samuel Avraham, frilansande miljöjournalist och konsult med bakgrund i biologi vid Stockholms Universitet.

Kursavgift
Den här kursen är kostnadsfri för dig som är frilansmedlem. För uppgift om avgifter för övriga SJF-medlemmar och ickemedlemmar, kontakta ew@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till elisabet.wahl@sjf.se.

  • Frilansmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 48 timmar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
  • Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 48 timmar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.

Undantag
Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Vi lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas. Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig: elisabet.wahl@sjf.se.
Du kan dock inte anmäla dig via mejl, utan det gör du via den blå knappen längst ned på sidan. Den knappen syns dock enbart för dig som är frilansmedlem. Tillhör du någon annan medlemskategori eller inte är medlem alls går det bra att kontakta oss via mejl så får du gå kursen i mån av plats. 

Läs mer

Sälj ditt material vidare

Onsdag, 4 sep 2019 10.00 – 12.00 (2 timmar)
Plats: Webbsänd kurs, länk skickas efter anmälan Sista ansökningsdag: Onsdag, 28 aug 2019

Ett sätt att nå bättre lönsamhet som frilansjournalist är att sälja samma jobb till flera olika uppdragsgivare. Ingela Hofsten ger tips och råd om hur du kan få ut det mesta av ditt material.

Ofta stöter man som frilansjournalist på historier, händelser eller personer som passar i flera olika medier eller som det finns flera olika ingångsvinklar till. Det är en utmärkt anledning att sälja till flera uppdragsgivare. Men vad ska man tänka på när man arbetar på det här sättet? Finns det några fällor och är det en bra idé att arbeta för att få in det här tänket redan på planeringsstadiet?

Erfarna frilansen Ingela Hofsten berättar hur hon gör och ger tips till dig som vill använda ditt material på ett mer effektivt sätt.

 

Ur innehållet:

  • Återpublicering, återanvändning, vidaresälj – vi benar ut begreppen och utbyter erfarenheter.
  • Kan jag vidaresälja ett knäck även om idén till det kom från redaktionen?
  • När är det läge att sälja vidare och hur tar jag betalt?

Kursen vänder sig till dig som är reporter och till dig som är fotograf och brukar sälja in egna idéer.

Kursledare
Ingela Hofsten, mångårig frilans som arbetar med radio, teve och skrivande. 

Kursavgift
Den här kursen är kostnadsfri för dig som är frilansmedlem. För uppgift om avgifter för övriga SJF-medlemmar och ickemedlemmar, kontakta ew@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till elisabet.wahl@sjf.se.

  • Frilansmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 48 timmar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
  • Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 48 timmar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.

Undantag
Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Vi lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas. Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig: elisabet.wahl@sjf.se.
Du kan dock inte anmäla dig via mejl, utan det gör du via den blå knappen längst ned på sidan. Den knappen syns dock enbart för dig som är frilansmedlem. Tillhör du någon annan medlemskategori eller inte är medlem alls går det bra att kontakta oss via mejl så får du gå kursen i mån av plats. 

Läs mer
Logga in som frilansmedlem och anmäl dig

Inte frilansmedlem eller medlem överhuvudtaget i Journalistförbundet? Mejla då till frilanskurser@sjf.se för information om platstillgång och pris för aktuell kurs.