Enkla och rekryterande arrangemang

Se till att planera in något enkelt arrangemang en eller flera gånger om året. Allt från en glassfika för sommarvikarier till en after work för alla journalister i området. Ni kan göra det på egen hand, eller be förbundet om hjälp.

Om klubben/sektionen har återkommande evenemang är det inte bara kul och informativt för medlemmarna – det lockar ofta andra att vilja vara med. Så försök skapa tillfällen där även icke-medlemmar bjuds in, så att ni har chans att rekrytera fler.

Exempel på aktiviteter där icke-medlemmar kan bjudas in:

  • Vikarieträff
  • AW
  • Picknick
  • Panelsamtal
  • Möte om aktuell fråga
  • Lunch
  • Föreläsning

Senast ändrad 9 september 2020