Enkla och rekryterande arrangemang

Se till att planera in något enkelt arrangemang en eller flera gånger om året. Allt från en glassfika för sommarvikarier till en after work för alla journalister i området. Ni kan göra det på egen hand, eller be förbundet om hjälp.

Om klubben/sektionen har en fest eller middag för alla medlemmar är det förstås rekryterande. Det kan finnas icke-medlemmar som blir lockade att söka medlemskap för att få vara med i den sociala gemenskapen. Men det är viktigt att ni ser till att det finns tillfällen när även icke-medlemmar bjuds in, så att ni har chans att rekrytera flera.

Exempel på aktiviteter där icke-medlemmar kan bjudas in:

  • Vikarieträff
  • AW
  • Picknick
  • Panelsamtal
  • Möte om aktuell fråga
  • Fika
  • Föreläsning

 

Senast ändrad 2 december 2019