Enkla och rekryterande arrangemang

Publicerad 2 december 2019

Se till att planera in något enkelt arrangemang en eller flera gånger om året. Allt från en glassfika för sommarvikarier till en after work för alla journalister i området. Ni kan göra det på egen hand, eller be förbundet om hjälp.

Om klubben/sektionen har en fest eller middag för alla medlemmar är det förstås rekryterande. Det kan finnas icke-medlemmar som blir lockade att söka medlemskap för att få vara med i den sociala gemenskapen. Men det är viktigt att ni ser till att det finns tillfällen när även icke-medlemmar bjuds in, så att ni har chans att rekrytera flera.

Exempel på aktiviteter där icke-medlemmar kan bjudas in:

  • Vikarieträff
  • AW
  • Picknick
  • Panelsamtal
  • Möte om aktuell fråga
  • Fika
  • Föreläsning

 

Senast ändrad 3 april 2020