Fortsätta jobba som pensionär

En del som går i pension vill fortsätta att arbeta deltid även efter pensionering. Tar du en anställning, tänk på att ha koll på skatten så att du inte riskerar att få en hög kvarskatt som du inte har räknat med. Tänk också på att sjuklön oftast inte utgår och att kollektivavtalet inte behöver gälla för dig längre. Det är mest förmånligt att arbeta efter 65 års ålder eftersom skatten på både inkomst och pension blir lägre då. Du fortsätter samtidigt att betala in till din allmänna pension så länge du är yrkesaktiv.

En del vill frilansa och det kan vara en god idé att starta enskild firma. Skattemässigt kan det vara ganska förmånligt att ha enskild firma om du samtidigt tar ut full allmän pension. Det är också möjligt att då periodisera intäkterna så att du kan dröja några år med att skatta för pengarna. Hör av dig till Frilansjouren för mer information om att starta eget företag.

Tänk på att du bör kvarstå som yrkesaktiv medlem i förbundet om du vill kunna få hjälp kring din anställning eller som uppdragstagare. Du kan dock justera inkomsten så att den stämmer överens med ditt deltidsjobb.

Senast ändrad 29 februari 2024