Foto: Journalistförbundet

A-kassa och inkomstförsäkring – vad gäller?

Publicerad 15 januari 2021

Vi får många frågor om vad som gäller kring a-kassan och inkomstförsäkringen. Här har vi samlat svar på några av de frågor som vi fått och bra länkar till Journalisternas a-kassa och försäkringsbolaget Bliwa.  

Jag vill gå med i a-kassan, hur gör jag?

Du måste själv kontakta en a-kassa för att ansöka om medlemskap, till exempel Journalisternas a-kassa för dig i mediebranschen. Journalistförbundet och Journalisternas a-kassa är två separata organisationer, så vi kan tyvärr inte hjälpa till med detta. Här en länk till Journalisternas a-kassa för dig som vill bli medlem: https://journalisternas-akassa.se/

Är jag automatiskt medlem i a-kassan om jag redan är medlem i Journalistförbundet?

Nej. Som medlem i Journalistförbundet är du inte automatiskt med i en a-kassa. Du måste själv kontakta en a-kassa för att ansöka om medlemskap, till exempel Journalisterna a-kassa för dig i mediebranschen. Här en länk till Journalisternas a-kassa för dig som vill bli medlem

Hur vet jag om jag är med i en a-kassa?

Ett sätt är att titta på ditt konto om du betalar en avgift till en a-kassa. Många har denna utgift på autogiro och den dras därför automatiskt varje månad. Annars kan du kontakta den a-kassa du tror att du är medlem i. På de allra flesta a-kassor kan du själva se om du är medlem via e-tjänsten Mitt medlemskap på deras hemsida.

Vi som fackförbund kan inte se om du är medlem i en a-kassa, bara vad du angett hos oss. Ett tips är att kolla senaste fakturan på medlemsavgiften från oss. Om det finns en specificering för inkomstförsäkring så har du angett att du är med i en a-kassa till oss. 

Jag vill ha en inkomstförsäkring, hur gör jag?

Vårt bästa tips är att bli medlem i Journalistförbundet. Och en a-kassa om du inte redan är det, eftersom det är nödvändigt för att kunna ta del av försäkringen. Det spelar inte någon roll vilken a-kassa du är med i. 

Hur funkar inkomstförsäkringen?

Om du blir arbetslös och är med i en a-kassa så kan du tack vare förbundets inkomstförsäkring via försäkringsbolaget Bliwa få cirka 80 procent av din tidigare lön. I vår basförsäkring finns ett tak på en månadslön på 60 000 kronor och du kan då få utfyllnaden på 80 procent i 120 ersättningsdagar. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring och få utfyllnad i 240 ersättningsdagar. 

Hur mycket får jag ut om jag bara är med i en a-kassa?

Om du är arbetslös och bara är med i en a-kassa kan du få en inkomstbaserad ersättning som motsvarar 80 procent av din lön upp till 33 000 kronor. Detta efter att regeringen gjort en tillfällig förändring av vilkoren för a-kassan. Tjänar du mer än 33 000 kronor så får du alltså fortfarande 80 procent av 33 000 kronor från a-kassan. Så tjänar du mer än 33 000 kronor är Journalistförbundets inkomstförsäkring via Bliwa en klok investering. 

Om du inte varit med i a-kassan tillräckligt länge för att få en inkomstbaserad ersättning kan du få en ersättning enligt grundbeloppet som är upp till 510 kronor per ersättningsdag. 

Omfattas jag som medlem automatiskt av inkomstförsäkringen? 

Om du har angett till oss att du är med i en a-kassa så omfattas du även av förbundets inkomstförsäkring som hanteras av försäkringsbolaget Bliwa. Om du inte angett detta eller nyss gått med i en a-kassa så måste du meddela detta till oss via ett mejl till medlemsregistret@sjf.se. Journalistförbundet kan inte göra retroaktiva ändringar i inkomstförsäkringen.

Finns det en kvalificeringstid för att få ut ersättning från a-kassan?

Ja. För att få ut en inkomstbaserad ersättning från a-kassan måste du ha varit medlem i a-kassan i 12 månader. Om du varit med i a-kassan kortare tid kan du fortfarande få en ersättning enligt a-kassan, men den är då ej baserad på din inkomst. 

Finns det en kvalificeringstid för att få ut ersättning från inkomstförstärkningen?

Ja. Kvalificeringstiden är 12 månader. Du kan läsa mer om reglerna för inkomstförsäkringen på försäkringsbolaget Bliwas hemsida, som hanterar förbundets inkomstförsärkring. Du hittar hemsidan här

Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor?

Försäkringsbolaget Bliwa som hanterar Journalistförbundets inkomstförsäkring har en egen hemsida med frågor och svar. Du kan även kontakta dem med egna frågor. Läs mer här

Journalisternas a-kassa har också en egen hemsida med information och ett formulär för medlemskap. Läs mer här
 

Senast ändrad 30 mars 2022