Om någon använder ditt material otillåtet

Det kan komma tillfällen då du av en slump får reda på att ditt material används otillåtet och då är det bra att veta hur du ska agera. Beroende på om du är anställd eller frilans finns det olika tillvägagångssätt om hur du går vidare om ditt material har använts otillåtet.

Det kan vara svårt att få vetskap om ditt material har använts olovligen. Ibland upptäcker man det av en slump, men ett sätt att få veta om ens alster finns utlagda på internet är att antingen söka på sitt namn, alternativt en sammanhängande del av en text. Ibland fungerar det också att göra en sökning på bilder. Vissa saker behöver du tänka på när du är frilans och andra på när du är anställd.

Som frilans

Vill du att ditt alster ska tas bort ska du som frilans, efter att ha skrivit ut en kopia, ta direktkontakt med de företag som är inblandade. Det kan dels vara det företag i vars namn materialet finns ute, men också vara det företag på vars server stölden pågår. Bägge företag anses nämligen göra något upphovsrättsligt. Så fort båda företag eller ett av dem fått ditt meddelande – givetvis under förutsättning att du har ett gott bevisläge – är bolaget i ond tro. Det innebär att om de fortsätter utan att lyda din uppmaning gör de sig skyldig till, inte bara ett upphovsrättsintrång, utan också ett upphovsrättsbrott.

Det är av stor betydelse att känna till att användning på internet och i en databas, till skillnad från en tidning, sker så länge materialet lagras och finns tillgängligt. Om det går så pass långt att man måste göra en polis- eller åtalsanmälan hjälper givetvis Journalistförbundet dig som medlem. Det gäller också den viktiga frågan hur du ska debitera för intrånget, och hur du ska reglera ett framtida medgivande från din sida till att materialet får fortsätta att användas.

Även om man alltid kan säga upp avtal som man träffar är det ändå viktigt med en tidsgräns. Ett engångsbelopp enligt rekommendationen kan ibland uppfattas som att företaget för alltid får använda texten eller bilden. I Frilansrekommendationen finns även en del som rör upphovsrätt och andrahandsanvändning och hur mycket du bör ta betalt. Är du osäker på hur du ska gå vidare eller vill ha ytterligare rådgivning kan du som medlem alltid kontakta vår Frilansjour så hjälper de dig vidare. 

Som anställd

Är du anställd är det viktigt att veta vad kollektivavtalet stadgar, men hittar du material som olovligen lagts ut ska du ta kontakt med din arbetsgivare och påtala vad som inträffat. Tänk på att ni måste vara ense hur intrånget ska beivras. Kan ni inte enas, kan någon av er begära central förhandling.

Det av stor betydelse att känna till att användning på internet och i en databas, till skillnad från en tidning, sker så länge materialet lagras och finns tillgängligt. Därför ska man när man kräver ersättning relatera beloppet till den tid materialet använts. Ett engångsbelopp enligt rekommendationen kan ibland uppfattas som att företaget för alltid får använda texten eller bilden.

Hit vänder du dig

Senast ändrad 18 mars 2024